Skip to main content

REJESTRACJA ZNAKU TOWAROWEGO

Korzyści ze współpracy z PRIMOT

Dzięki procesowi nabywasz prawo do rejestracji znaku na terenie całych Chin przez okres 10 lat.

Rejestracja znaku towarowego – jak nie dać się nabić w chińską butelkę?

Wiesz, jak często zagraniczni producenci tracą prawo do używania swojego znaku towarowego w Chinach? To niebywałe, ale – niestety – chińskie prawo dopuszcza sytuacje, w których znak towarowy zostaje zarejestrowany dla podmiotu, który pierwszy zgłosił się do danego urzędu bez jakiejkolwiek weryfikacji, kto już posiada prawa do jego używania poza granicami Chin. Skutkiem są sytuacje, w których topowe marki, np. Apple, zmuszone są do odkupienia praw do używania własnych marek na terenie Państwa Środka. W przeciwnym wypadku chińskie urzędy celne mają pełne prawo do zatrzymania towaru oferowanego przez podmiot z niepełnoprawnym znakiem towarowym, wstrzymania jego produkcji lub wysyłki.

certyfikaty

Rejestrując z PRIMOT swój znak towarowy:

  • otrzymujesz kompleksową usługę realizowaną od momentu złożenia wniosku o rejestrację, przez dopełnienie wszelkich niezbędnych procedur w imieniu Klienta, doradztwo procesowe – procedura potrafi trwać do 12 miesięcy,
  • masz pewność, że obydwie strony rozumieją wszystkie zapisy tak samo (obecność polsko-chińskich tłumaczy),
  • ponoszone w Chinach opłaty nie zaprzątają Twojej głowy,
  • bez wysiłku otrzymujesz pisemny certyfikat poświadczający nabycie praw do danego znaku handlowego.

Zapraszamy do kontaktu

Nasz doradca odpowie na Twoje pytania.

KONTAKT