Skip to main content

Transport importowanych towarów to złożony proces, który wymaga odpowiedniego zaplanowania. Jednym z najważniejszych elementów jest wybór sposobu rozmieszczenia ładunku, który wpływa na koszty i czas transportu. Należy również wspomnieć, że każdy sposób ma swoje zalety i wady, dlatego warto dokładnie przeanalizować swoje potrzeby, aby wybrać najlepszą opcję.

FCL (Full Container Load)

FCL to transport morski całokontenerowy. Oznacza to, że cały kontener jest wykorzystywany tylko przez jednego nadawcę, który w całości ponosi koszty dostawy.

Transport FCL to także transport kolejowy. Tutaj czas dostawy jest dwukrotnie krótszy niż w przypadku frachtu morskiego. Ponadto, transport kolejowy jest bezpieczniejszy i znacznie mniej szkodliwy dla środowiska niż transport drogowy czy morski.

FTL (Full Truck Load)

Transport całopojazdowy (FTL) to sposób na przewóz ładunków, które wypełniają całą przestrzeń ładunkową ciężarówki. W tym przypadku ciężarówka przewozi towar od jednego nadawcy do jednego odbiorcy, bez zatrzymywania się w innych miejscach w celu załadunku lub rozładunku.

Koszt transportu całej przestrzeni ładunkowej spoczywa na zleceniodawcy. Jednak jest to szybszy transport niż drobnicowy, ponieważ przewoźnik nie musi poświęcać czasu m.in. na awizację oraz przeładowanie towaru.

LCL (Less Container Load)

LCL to transport morski lub kolejowy przesyłek drobnicowych, czyli takich, które zajmują mniej niż jeden kontener. W takim przypadku przesyłki kilku różnych firm, które zamawiają towar z tego samego regiony, są łączone w jeden kontener, co pozwala obniżyć koszty transportu. Drobnica morska lub kolejowa to wygodna opcja dla wszystkich, którzy nie dysponują pełnym kontenerem.

Less Container Load może być wykorzystywany przy imporcie z Chin do Polski. W tym przypadku przesyłki od różnych nadawców z regionu są gromadzone w jednym kontenerze w Chinach, a następnie transportowane do Polski. Po przybyciu do kraju kontener jest rozładowywany i towary są dostarczane do poszczególnych odbiorców.

LTL (Less Truck Load)

Transport częściowy drogowy, czyli LTL, to sposób na przewożenie mniejszych ładunków, które nie wypełniają całej przestrzeni ładunkowej ciężarówki. W tym przypadku jeden tir może przewozić towary od różnych nadawców, które są zbierane i dostarczane do różnych odbiorców. Pozwala to ekonomiczne rozwiązanie dla klientów, ponieważ koszt transportu jest dzielony przez wszystkie firmy, których towar jest przewożony.

Różnice między FCL, FTL, LCL i LTL

Nadal wydaje się to skomplikowane? Poniższa tabela wyjaśnia wszystkie różnice między poszczególnymi rodzajami transportu FCL, FTL, LCL i LTL.