Skip to main content

Dla wielu importerów z Chin natknięcie się na symbol FCC na produkcie może być zagadkowe. W tym artykule znajdziesz odpowiedź na pytanie, czym jest certyfikat FCC. Powinieneś znać jego znaczenie, nawet jeśli nie zajmujesz się bezpośrednio eksportem lub importem z USA.

Spis treści:

  • Czym jest certyfikat FCC
    • FCC – co oznacza
  • Symbol FCC na produktach z Chin
  • Proces certyfikacji FCC

Czym jest certyfikat FCC

To autoryzacja wydawana przez Federal Communications Commission w Stanach Zjednoczonych. Jej cel to regulowanie emisji fal elektromagnetycznych, które są wydzielane przez urządzenia radiowe. Mają one wpływ na bezpieczeństwo użytkowników. Certyfikat ten jest wymagany dla wszelkich urządzeń elektronicznych.

Produkty, które często wymagają certyfikatu FCC, to między innymi komputery, tablety, telefony komórkowe, a także niektóre urządzenia domowe i biurowe. Symbol FCC na produkcie oznacza, że spełnia on określone normy bezpieczeństwa i nie wpłynie negatywnie na amerykańską infrastrukturę komunikacyjną.

FCC – co oznacza

Jest to skrót od Federal Communications Commission, czyli Federalnej Komisji Łączności. To amerykańska agencja, która reguluje zasady wykorzystania częstotliwości radiowych dla celów związanych z komunikacją. Początkowo głównym celem funkcjonowania agencji było wprowadzenie porządku w dziedzinie komunikacji telegraficznej i radiowej. Z biegiem rozszerzyła swoje kompetencje o radiofonię, telekomunikację i wszystkie formy telewizji. 

Symbol FCC na produktach z Chin

Chociaż certyfikat FCC jest wymagany przede wszystkim dla produktów sprzedawanych na rynku amerykańskim, jego obecność na produktach z Chin nie jest rzadkością. Dzieje się tak, ponieważ wielu chińskich producentów stara się z góry dostosować swoje produkty do międzynarodowych standardów, aby umożliwić ich sprzedaż w różnych krajach. Dla europejskiego importera symbol FCC może sugerować, że produkt jest gotowy do wprowadzenia na rynek amerykański. Jest to istotne w przypadku poszerzenia działalności i planowania eksportu do USA.

Proces certyfikacji FCC

Proces uzyskania tego certyfikatu rozpoczyna się od przetestowania produktu przez akredytowane laboratorium. Testy te sprawdzają, czy urządzenie spełnia wszystkie normy techniczne określone przez FCC. Proces autoryzacji zależy od urządzenia, typu i mocy emisji fal. Po pomyślnym przeprowadzeniu testów, producent może oznakować produkt symbolem FCC i wprowadzić go na rynek amerykański.

Choć certyfikat FCC może wydawać się nieistotny dla importerów z Chin, jego znajomość i zrozumienie mogą przynieść niespodziewane korzyści. Rozpoznawanie tego certyfikatu i świadomość jego znaczenia pomaga w lepszym orientowaniu się na złożonym rynku globalnym. Może wpływać także na budowanie zaufania między sprzedawcami a klientami na całym świecie. Bez wątpienia jest ciekawym aspektem międzynarodowego handlu, który warto znać.