Skip to main content

Zabezpieczenie celne zapewnia, że wszystkie należności celne zostaną prawidłowo uregulowane, chroniąc zarówno interesy państwa, jak i przedsiębiorcy. W tym artykule pokażemy, czym różni się zabezpieczenie generalne od jednorazowego. Wyjaśnimy jak efektywnie zarządzać obowiązkami celnymi, aby uniknąć opóźnień i dodatkowych kosztów, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania prawne.

Spis treści:

 • Co to jest zabezpieczenie celne
  • Zabezpieczenie generalne
 • Wniosek o zabezpieczenie celne
  • Kto może uzyskać pozwolenie
  • Kwota referencyjna

Co to jest zabezpieczenie celne

Przedsiębiorca składa zabezpieczenie celne w następujących przypadkach:

 • gdy poddaje towary procedurze celnej, na przykład dopuszczenie do obrotu, tranzyt, uszlachetnianie czynne, odprawa czasowa lub końcowe przeznaczenie,
 • gdy otwiera magazyn czasowego składowania, miejsce uznane lub skład celny,
 • gdy korzysta z ułatwień płatniczych.

Zabezpieczenie to gwarantuje, że opłaty celne za importowane towary zostaną uregulowane. Przedsiębiorca jest zobowiązany do składania go za każdym razem, gdy sprowadza towar. Nazywa się to zabezpieczeniem jednorazowym celnym.

Zabezpieczenie generalne

Zabezpieczenie generalne umożliwia przedsiębiorcom korzystanie z ustalonej kwoty na różne operacje, deklaracje czy procedury. Nie ma już konieczności składania nowego zabezpieczenia za każdym razem. Aby jednak z tego skorzystać, przedsiębiorca musi uzyskać odpowiednie pozwolenie.

Wniosek o zabezpieczenie celne

Sprawę można załatwić listownie lub osobiście w izbie administracji skarbowej. Usługa jest bezpłatna, jeśli przedsiębiorca zdecyduje się załatwić sprawę samodzielnie. Należy złożyć wniosek o pozwolenie na złożenie zabezpieczenia generalnego co najmniej 120 dni przed planowanym okresem jego użycia. 

Jeżeli importer chce uzyskać pozwolenie, które będzie ważne w Polsce oraz co najmniej jednym kraju unijnym, musi złożyć wniosek wyłącznie w formie elektronicznej. Wszystkie wnioski należy przesyłać poprzez unijny portal dla przedsiębiorców Trader Portal. Izba wyda decyzję w ciągu 30 dni od daty jego złożenia. 

Kto może uzyskać pozwolenie

Aby uzyskać pozwolenie, importer musi spełnić następujące warunki:

 • prowadzić firmę w Unii Europejskiej,
 • nie mieć na koncie naruszeń przepisów prawa celnego i podatkowego,
 • nie być skazanym za poważne przestępstwo gospodarcze.

Powinien także spełniać jeden z poniższych reguł: 

 • regularnie korzystać z procedur celnych, lub 
 • posiadać pozwolenie na prowadzenie magazynu czasowego składowania, lub
 • posiadać odpowiednie kompetencje lub kwalifikacje zawodowe.

Kwota referencyjna

Kwota zabezpieczenia będzie odpowiadała kwocie referencyjnej, która w każdej chwili powinna w pełni pokrywać 100% należności celnych. W niektórych przypadkach, po spełnieniu określonych warunków, można obniżyć tę kwotę o 50 lub 30%, a nawet wystąpić o zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia.