Skip to main content

Import tytoniu i papierosów z Chin w 2024 roku podlega nowym stawkom cła oraz aktualizacji kodów celnych. W artykule przedstawiamy kompleksowe zestawienie nowych kodów CN oraz odpowiadających im stawek celnych. Są one niezbędne dla każdego, kto prowadzi działalność w branży tytoniowej i chce importować tytoń z Chin. 

Cło na tytoń

2401 – Tytoń nieprzetworzony; odpady tytoniowe – 11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net, z wyjątkiem:

 • Tytoń nieodżyłowany, pozostały (2401 10 95) – 10 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

2402 – Cygara, nawet z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu:

 • Cygara, nawet z obciętymi końcami i cygaretki, zawierające tytoń (2402 10 00) – 26%
 • Papierosy zawierające tytoń i goździki (2402 20 10) – 10%
 • Papierosy zawierające tytoń, pozostałe (2402 20 90) – 57,6%
 • Pozostałe (2402 90 00) – 57,6%

2403 – Pozostały przetworzony tytoń i przetworzone namiastki tytoniu; tytoń „homogenizowany” lub „odtworzony”; ekstrakty i esencje, z tytoniu – 74,9% z wyjątkiem:

 • Tytoń „homogenizowany” lub „odtworzony” (2403 91 00) – 16,6%
 • Tytoń do żucia i tabaka (tytoń do nosa (2403 99 10) – 41,6%
 • Pozostały (2403 99 90) – 16,6%

2404 – Produkty zawierające tytoń, tytoń odtworzony, nikotynę lub namiastki tytoniu lub nikotyny, przeznaczone do wdychania bez spalania; pozostałe wyroby zawierające nikotynę przeznaczone do wprowadzania nikotyny do ciała ludzkiego:

 • Produkty przeznaczone do wdychania bez spalania, zawierające tytoń lub tytoń odtworzony (2404 11 00) – 16,6%
 • Produkty przeznaczone do wdychania bez spalania, zawierające nikotynę (2404 12 00) – 6,5%
 • Produkty przeznaczone do wdychania bez spalania, pozostałe (2404 19) – 6,5%, z wyjątkiem:
  • Zawierające namiastki tytoniu (2404 19 10) – 16,6%
 • Pozostałe do stosowania doustnego (2404 91) – 16,6%, z wyjątkiem:
  • Wyroby zawierające nikotynę przeznaczone do pomagania w zaprzestaniu używania tytoniu (2404 91 10) – 12,8%
 • Pozostałe do aplikowania przez skórę (2404 92 00) – bez cła
 • Pozostałe (2404 99 00) – 6,5%

 

Powyższe zestawienie pokazuje, że cło na tytoń i papierosy waha się między 6,5 a 74,9%. To bardzo duża różnica i można stwierdzić, że cło na niektóre produkty z branży tytoniowej jest bardzo wysokie.

Cło na tytoń i inne opłaty celno-skarbowe

Importując tytoń z Chin, trzeba mieć na uwadze, że trzeba uregulować opłaty celno-skarbowe. Składa się na nie wartość cła oraz wartość podatku VAT.

infografika - opłaty celno-skarbowe, wartość cła, wartość podatku VAT

Z VAT zwolnione są tylko paczki oznaczone jako prezenty (czyli przesyłki osób prywatnych), próbki oraz towary o niewielkiej wartości, których rzeczywista wartość nie przekracza 150 euro na przesyłkę.