Skip to main content

Departament Ceł Ministra Finansów poinformował, że Unia Europejska opublikowała nowe rozporządzenie. Zmieniło ono załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87, które określa nomenklaturę taryfową i statystyczną oraz Wspólną Taryfę Celną. Oznacza to, że zmieniły się kody celne oraz ich stawki. Nowe rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2024 roku.

Czym są kody celne?

Kody celne to międzynarodowy system klasyfikacji towarów handlowych, które składają się sześciu cyfr. Są one opracowywane i obsługiwane przez Światową Organizację Celną (WCO). Więcej na ten temat można przeczytać w naszym artykule.

Nowe kody celne w 2024

Tablice korelacyjne do Taryfy celnej na 2024 rok to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie, jaki kod CN obowiązuje dla danego produktu w tym roku. Tablice są dostępne na stronie Portalu podatkowego.

Aby znaleźć odpowiedni kod CN dla danego towaru, można również skorzystać z systemu TARIC lub ISZTAR. Ten drugi jest przydatniejszy dla osób, które importują towary z Chin do Polski, ponieważ zawiera również informacje o akcyzie i podatku VAT.

Nowe kody celne 2024 – rozporządzenie

Nowe kody celne a import z Chin

Nowe kody celne, które weszły w życie 1 stycznia 2024 roku, mogą mieć wpływ na import towarów z Chin. Zmiany dotyczą głównie klasyfikacji towarów, co może skutkować zmianami w wysokości należności celnych lub innych podatków i opłat.

Wpływ nowych kodów celnych na import z Chin może być różny w zależności od rodzaju importowanych towarów. W niektórych przypadkach zmiany mogą być niewielkie, w innych mogą mieć znaczący wpływ na koszty importu.

Kompleksowy import z Chin z PRIMOT

Oferujemy kompleksowy import z Chin, eliminując wszelkie trudności związane z nowymi kodami celnymi. Pozwól nam sprawić, że proces importu stanie się łatwiejszy. Wybierz PRIMOT i skoncentruj się na rozwoju swojego biznesu.