Skip to main content

Czym są Incoterms?

Warunki Dostawy Incoterms®, to Międzynarodowe Reguły Handlu stosowane na całym świecie, które określają zasady sprzedaży, zakupu oraz dostawy towarów. Mają zastosowanie zarówno w handlu międzynarodowym, jak i krajowym. Za ich ustanowienie odpowiada Międzynarodowa Izba Handlowa (ICC) współpracująca z komórkami ONZ oraz G20. Obecnie istnieje 11 reguł handlowych. Warunki są aktualizowane zazwyczaj co 10 lat. Najnowsza wersja jest z 2020 roku.
Wyodrębnia się 4 grupy w zależności od podziału odpowiedzialności i obowiązków stron: F, D, E i C.

Grupy C i F

W grupie C sprzedawca dokonuje odprawy eksportowej, oraz ponosi koszty transportu do momentu nadania towaru. Natomiast w grupie F  sprzedawca musi dokonać odprawy eksportowej, jednak nie ponosi kosztów za transport i ubezpieczenie.

Czym jest CIF?

CIF (Cost Insurance & Freights)  może być stosowana tylko przy transporcie drogą morską oraz dotyczy ładunków niekontenerowych.

Gdy transport odbywa się przy pomocy więcej niż jednego środka transportu, CIF nie może być użyte.

Reguła CIF jest podobna do CFR, ale różnicą jest to, że sprzedawca ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia na czas transportu. Dlatego musi on dostarczyć oprócz faktury i listu przewozowego również polisę. Ponadto odpowiada on za załadunek, ponosi koszty ubezpieczenia, opłat eksportowych, portowych i celnych w swoim kraju. Opłaca także transport morski do portu docelowego.

Kupujący odpowiada za rozładunek towaru, opłaty importowe, celne i portowe w kraju przeznaczenia.

FOB 

FOB (Free on Board) jest także regułą stosowaną w transporcie morskim. Podobnie jak CIF też dotyczy tylko ładunków nieskonteneryzowanych.

Do obowiązków sprzedającego należy dostarczenie (wraz z kosztami) towaru na statek oraz odprawa eksportowa (wraz z kosztami). Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za towar tylko do momentu załadowania ładunku na statek.

Kupujący musi poinformować sprzedawcę o porcie, statku i terminie, w którym ma dostarczyć towar. Opłaca transport statkiem oraz koszty odprawy importowej. Ponadto ponosi odpowiedzialność za ładunek podczas transportu statkiem aż do rozładunku w miejscu docelowym.

CIF i FOB – różnice

Reguły FOB i CIF są jednymi z najczęściej stosowanych reguł Incoterms® w imporcie towarów z Chin. Warto wiedzieć, czym dokładnie się różnią, gdyż pozwoli to na wybranie tej, która z punktu widzenia importera będzie najkorzystniejsza.

Podstawową różnicą między FOB a CIF jest obowiązek opłacenia frachtu morskiego z Chin do kraju docelowego. Wybierając FOB, to nabywca, czyli importer ma obowiązek uiścić opłaty za transport. Natomiast w regule CIF robi to sprzedawca. Ponadto ma on także obowiązek pokryć koszty ubezpieczenia towaru. Może się wydawać, że jest to bardzo korzystna opcja. Jednak należy pamiętać, że w CIF ryzyko i odpowiedzialność za towar spoczywa na kupującym.

Co więcej, sprzedający ma możliwość manipulowania kosztami transportu bez naszej wiedzy (mimo że to my jesteśmy odpowiedzialni za ładunek). Z tego powodu mogą się pojawić później ukryte koszty, które sprzedawca na nas przerzucił.

Reguła FOB jest bardziej transparentna. Jest tak, ponieważ koszty i odpowiedzialność za towar przechodzą na importera w tym samym momencie (tj. podczas załadunku towaru na pokład statku). Pozwala to na większą przejrzystość i kontrolę nad całym procesem importu, ponieważ od początku do końca, znamy koszty transportu i wiemy, co się dzieje z naszym towarem.

Potrzebujesz pomocy w imporcie z Chin? 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu. Odpowiemy na każde pytanie i rozwiejemy Twoje ewentualne wątpliwości. Nasza firma oferuje pomoc na każdym etapie procedury importu, również na etapie negocjowania warunków umów z dostawcami.

Skontaktuj się z nami

Źródła grafik: ICC oraz techpacker.com