Skip to main content

Czym są Incoterms?

Warunki Dostawy Incoterms®, to Międzynarodowe Reguły Handlu stosowane na całym świecie, które określają zasady sprzedaży, zakupu oraz dostawy towarów. Mają zastosowanie zarówno w handlu międzynarodowym, jak i krajowym. Za ich ustanowienie odpowiada Międzynarodowa Izba Handlowa (ICC) współpracująca z komórkami ONZ oraz G20. Obecnie istnieje 11 reguł handlowych. Warunki są aktualizowane zazwyczaj co 10 lat. Najnowsza wersja jest z 2020 roku.
Wyodrębnia się 4 grupy w zależności od podziału odpowiedzialności i obowiązków stron: F, D, E i C.

Grupa C

W grupie C sprzedawca dokonuje odprawy eksportowej, oraz ponosi koszty transportu do momentu nadania towaru.

CIF

CIF (Cost Insurance & Freights)  może być stosowana tylko przy transporcie drogą morską oraz dotyczy ładunków niekontenerowych.
Gdy transport odbywa się przy pomocy więcej niż jednego środka transportu, CIF nie może być użyte.
Reguła CIF jest podobna do CFR, ale różnicą jest to, że sprzedawca ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia na czas transportu. Dlatego musi on dostarczyć oprócz faktury i listu przewozowego również polisę. Ponadto odpowiada on za załadunek, ponosi koszty ubezpieczenia, opłat eksportowych, portowych i celnych w swoim kraju. Opłaca także transport morski do portu docelowego.
Kupujący odpowiada za rozładunek towaru, opłaty importowe, celne i portowe w kraju przeznaczenia.

CFR

CFR (Cost and Freight) stosuje się w transporcie morskim i  jest regułą odpowiednią do ładunków nieskonteneryzowanych (dla kontenerów używana jest inna reguła — CPT).
W momencie, gdy towar zostaje załadowany na statek przez sprzedawcę, ryzyko i odpowiedzialność za towar (również podczas transportu) przechodzi na kupującego.
Stosując warunki CFR sprzedający uiszcza opłaty w swoim kraju, do tych opłat należą: opłaty eksportowe, celne i portowe, podatki oraz koszty transportu do portu. Ponadto opowiada za załadunek towaru w porcie początkowym oraz dostarczenie dokumentów transportowych do portu docelowego.
Kupujący natomiast organizuje i opłaca rozładunek towaru oraz jego dalszy transport w wybrane miejsce. Ponadto ponosi on koszty importowe w tym koszty odprawy celnej (również w krajach tranzytowych) i koszty portowe w kraju przeznaczenia oraz uiszcza odpowiednie podatki w swoim kraju.

CPT

CPT (Cost paid to) ma zastosowanie przy każdej metodzie transportu. Stosując tę regułę sprzedawca jest zobowiązany do opłacenia transportu do ustalonego miejsca ( jednak w przypadku istnienia kilku przewoźników na trasie ryzyko przechodzi na kupującego już w przypadku nadania towaru do 1. przewoźnika). Zazwyczaj sprzedawca we własnym zakresie organizuje i opłaca usługę spedycyjną.  Przeprowadza również procedurę eksportową oraz odpowiada za załadunek towaru.

Kupujący opłaca procedurę importową oraz ponosi koszty rozładunku i tranzytu towarów.

CIP

CIP (Carriage & Insurance Paid)– reguła ta nakłada na sprzedawcę obowiązek ubezpieczenia towaru oraz opłacenia transportu. Dokonuje on również odprawy eksportowej oraz ponosi jej koszty. Ponadto, sprzedawca musi dostarczyć towar do kupującego lub przewoźnika w wybrane miejsce, wtedy towar zostaje uznany za dostarczony a ryzyko przechodzi na kupującego.

Kupujący jest odpowiedzialny za towar w momencie, gdy sprzedawca przekaże go przewoźnikowi, co więcej opłaca również procedurę importową.

Nie musisz wszystkiego robić sam! 

Jeśli potrzebujesz wsparcia w organizacji importu, skontaktuj się z nami – pomożemy Ci przebrnąć przez negocjacje umów handlowych i przez wszystkie procedury!

Skontaktuj się z nami

Źródła grafik: ICC