Skip to main content

Czym są Incoterms?

Warunki Dostawy Incoterms®, to Międzynarodowe Reguły Handlu stosowane na całym świecie, które określają zasady sprzedaży, zakupu oraz dostawy towarów. Mają zastosowanie zarówno w handlu międzynarodowym, jak i krajowym. Za ich ustanowienie odpowiada Międzynarodowa Izba Handlowa (ICC) współpracująca z komórkami ONZ oraz G20. Obecnie istnieje 11 reguł handlowych. Warunki są aktualizowane zazwyczaj co 10 lat. Najnowsza wersja jest z 2020 roku.
Wyodrębnia się 4 grupy w zależności od podziału odpowiedzialności i obowiązków stron: F, D, E i C.

Grupa D

W grupie D sprzedawca ponosi wszelkie koszty transportu i odprawy, w tym rozładunku do ustalonego miejsca (terminalu lub portu).

DAP

DAP (Delivered at place) jest jedną z najczęściej wybieranych reguł transportu. Jest uniwersalna, co oznacza, że można ją stosować przy użyciu każdego środka transportu, również multimodalnego.
Reguła DAP nakazuje, by to sprzedawca dostarczył towar od określonego miejsca (ponosi koszty transportu do punktu). Opłaca również koszty odprawy eksportowej oraz dostarcza wymagane dokumenty.
Kupujący natomiast odpowiada za ładunek w momencie przejęcia (odbioru towaru) od sprzedawcy. Organizuje oraz opłaca przeładunek towaru, oraz jego dalszy transport. Musi on również opłacić koszty odprawy importowej.

DDP

DDP (Delivered Duty Paid) to reguła, która największą odpowiedzialnością i opłatami obarcza sprzedawcę. Dlatego można powiedzieć, że jest przeciwieństwem reguły EXW.
Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć towar do kupującego, ponosząc przy tym wszystkie opłaty związane z transportem oraz odprawą eksportową, importową i opłatami portowymi (wraz z cłem i podatkami w kraju docelowym). Ponosi pełną odpowiedzialność za towar aż do momentu dostarczenia go do odbiorcy.
Kupujący ponosi opłaty za rozładunek towaru.
Decydując się na wykorzystanie DDP, bardzo ważne jest, by dowiedzieć się, czy sprzedawca ma uprawnienia do dokonania odprawy celnej na terenie UE. Ponieważ tylko wtedy będzie istniała możliwość uiszczenia podatku VAT, skompletowania dokumentów potwierdzających pomyślną odprawę celną oraz późniejsze wprowadzenie towaru do obrotu w naszym kraju.

DPU

DPU (Delivered at Place Unloaded)- jest regułą, która może być stosowana w dowolnym środku transportu również przy użyciu kilku różnych form. Ponadto umożliwia stronom określenie miejsca dostawy niebędące terminalem. Najczęściej stosuje się ją w transporcie towarów skonsolidowanych w kontenerach, które mają wielu odbiorców(adresatów).

DPU jest jedyną regułą, w której sprzedawca ma obowiązek rozładunku towaru.  Pokrywa on koszty eksportowe oraz koszty transportu, odpowiada też za rozładunek towaru w porcie docelowym.

Kupujący natomiast odpowiada za towar dopiero w momencie, gdy zostanie on rozładowany oraz opłaca i przeprowadza procedurę importową.

Chcesz zacząć import z Chin?- Jesteśmy dla Ciebie!

Jeśli zastanawiasz się jaka reguła będzie najkorzystniejsza  dla Ciebie i dla Twojego biznesu, zapraszamy do kontaktu. Odpowiemy na każde pytanie i doradzimy w wyborze najkorzystniejszych warunków.

Skontaktuj się z nami

Źródła grafik: ICC