Skip to main content

Czym jest kod celny i system klasyfikacji?

Wszystkie towary znajdujące się w obrocie na terenie danego kraju muszą podlegać odpowiedniej klasyfikacji, tak aby podczas handlu (importu i eksportu) przedsiębiorca uiścił za nie odpowiednią opłatę w odpowiednim urzędzie celnym danego kraju. Towary mogą być oznaczane w różnych systemach służących do klasyfikacji. Na świecie istnieje kilka takich systemów. W każdym z nich dany rodzaj towaru jest oznaczony charakterystycznym kodem celnym i ma przypisaną odpowiednią stawkę celną.

Rodzaje kodów celnych

Kod HS to rodzaj kodu celnego, stosowany w Zharmonizowanym Systemie Oznaczania i Kodowania Towarów (HS – Harmonized System). Jest to najbardziej popularny system klasyfikacji – obowiązuje w ok. 200 państwach, także w Chinach oraz na obszarze UE. Za jego przygotowanie i kontrolę odpowiada WCO, czyli Światowa Organizacja Celna. Jest on aktualizowany co kilka lat oraz weryfikowany raz do roku. Warto pamiętać, że same stawki celne mogą zmieniać się zdecydowanie częściej, więc należy je regularnie sprawdzać.

Kod CN to kolejny rodzaj kodu celnego. Jest stosowany na terenie Unii Europejskiej i stanowi uzupełnienie i rozwinięcie systemu HS. Za aktualizacje kodów CN odpowiada Komisja Europejska.

Gdzie sprawdzić kod celny i stawki?

Wyszukiwarka kodów znajduje się w systemie TARIC. Jeśli jednak importujemy towary do Polski, możemy wyszukać kody w systemie ISZTAR (Informacyjnym Systemie Zintegrowanej Taryfy Celnej). Zaletą systemu ISZTAR jest to, że znajdziemy w nim również informacje o akcyzie i o podatku VAT.

O czym należy pamiętać?

Niezależnie od tego, czy zajmujemy się importem, czy eksportujemy towary, to po naszej stronie leży obowiązek dopilnowania, aby na dokumentach dostarczonych do odprawy celnej znajdowały się odpowiednie kody celne. Musimy wziąć też pod uwagę, że muszą być one zgodne z systemem używanym w danym kraju. Należy także sprawdzić, czy nasz dostawca podał odpowiedni kod. Może się tak zdarzyć, że chiński dostawca poda nieodpowiedni kod, gdyż nie wie, jaki obowiązuje w naszym kraju. Kody w różnych systemach różnią się od siebie, niekiedy tylko dwoma cyframi, więc należy zachować szczególną ostrożność przy sprawdzaniu. Jeśli kod celny będzie niepoprawny, opłata celna zostanie niepoprawnie naliczona, co niesie za sobą dotkliwe konsekwencje.

Konsekwencje podania błędnego kodu celnego

Kody celne stanowią podstawę do naliczenia kwoty należności celno-przewozowych. Jeżeli kwota będzie stanowić niedopłatę, należy wtedy (oprócz wyrównania) zapłacić odsetki. Odsetki będą tym większe, im większe zamówienie, więc w przypadku dużej ilości towaru mogą to być bardzo wysokie kwoty. Jeżeli natomiast będzie miała miejsce nadpłata, importer ma prawo odwołać się do odpowiedniego urzędu i na podstawie wniosku o zwrot nadpłaty, środki zostaną uregulowane.

Masz jeszcze pytania?

Jeśli masz jeszcze pytania, zapraszamy do kontaktu. Nasza firma oferuje kompleksową usługę importu z Chin oraz wsparcie na każdym etapie procedury importowej, łącznie ze skompletowaniem odpowiedniej dokumentacji.