Skip to main content

Prawidłowa identyfikacja kontenera jest ważna w sprawnym przebiegu importu towarów z Chin. W tym artykule zapoznasz się z różnymi typami kontenerów, ich oznaczeniami i systemem kodowania.

Spis treści:

 • Czym jest kontener?
  • Różne nazwy kontenerów
 • Rodzaje skrzyń
  • Wymiary skrzyń
 • Oznaczenie kontenerów
  • Kod właściciela
  • Kod kategorii sprzętu
  • Numer seryjny
   • Liczba kontrolna numeru seryjnego
  • Kod rozmiaru i typu kontenera
  • Oznakowanie masy

Czym jest kontener?

Kontener to duża, metalowa skrzynia, używana do przewozu towarów na dalekie dystanse, najczęściej transportem morskim, kolejowym lub drogowym. Są one zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić łatwe przekładanie między różnymi środkami transportu.

Według Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) kontenery to rodzaj wyposażenia transportowego, które jest na tyle wytrzymałe, że może być wykorzystywane wielokrotnie przez długi czas. Są one zaprojektowane specjalnie do ułatwienia transportu towarów. Nie wymagają zmiany środka transportu podczas przewozu, nawet gdy używa się różnych metod transportowych. Kontenery posiadają mechanizmy ułatwiające załadunek, rozładunek i przeładunek, zwłaszcza przy przekładaniu z jednego środka transportu na inny. Zaprojektowane są tak, aby towary mogły być łatwo ładowane i rozładowywane. Ich pojemność określa się w metrach sześciennych. 

Różne nazwy kontenerów

Definicje kontenerów różnią się w zależności od kraju, regionu czy organizacji, co prowadzi do rozmaitych określeń na całym świecie. W Hongkongu nazywa się je „skrzyniami ładunkowymi”, podczas gdy Tajwan używa terminu „kontener”. 

Rodzaje skrzyń

Istnieje kilka rodzajów kontenerów, każdy przystosowany do różnych potrzeb transportowych:

Suchy pojemnik — najbardziej powszechny typ kontenera, stosowany do przewozu różnych towarów ogólnego użytku, takich jak elektronika, tekstylia czy maszyny.

Pojemnik chłodniczy — wyposażony w izolację i urządzenia chłodzące, co pozwala na transport towarów wrażliwych na temperaturę, jak żywność czy leki.

Otwarty pojemnik — umożliwia łatwy załadunek dużych przedmiotów, dzięki możliwości demontażu górnej części kontenera.

Płaski pojemnik — ma składane ściany boczne, co jest idealne do transportu ciężkich lub niezwykle dużych ładunków.

Pojemnik ze zbiornikiem magazynowym (cysterna, ISO tank) – przeznaczony jest do przewozu płynów, jak chemikalia, paliwa czy płyny spożywcze.

Pojemnik wentylacyjny – wyposażony jest w otwory wentylacyjne, idealny do transportu towarów, które wymagają stałej wentylacji.

Specjalny pojemnik – należy do ogółu różnych typów kontenerów, jak te do transportu pojazdów czy opakowań na odzież, dostosowane do konkretnych potrzeb przewozowych.

Wymiary skrzyń

Wymiary kontenerów mogą się różnić, ale standardowa długość wynosi około 6,1 lub 12,2 metra. Oczywiście, są także większe kontenery, które mogą zapewnić więcej miejsca w pionie. Niektóre z innych rozmiarów to około 13,7, 14,6 i 16,2 metra, ale są one rzadsze w użyciu.

Oznaczenie kontenerów

W globalnym łańcuchu dostaw niezbędna jest identyfikacja i śledzenie ruchu kontenerów. W tym celu drzwi skrzyni oznacza się specjalnymi kodami, które pomagają ładować, transportowa i rozładowywać towar w bezpieczny i wydajny sposób. Oznaczenia kontenerów są zgodne z międzynarodowym standardem ISO 6346 z 1995 roku.

Kod właściciela

Każdy właściciel lub główny operator kontenera otrzymuje unikalny kod, który został wcześniej zarejestrowany w Międzynarodowym Biurze Kontenerów (BIC). Składa się on z trzech wielkich liter alfabetu łacińskiego.

Kod kategorii sprzętu

Składa się z jednej z poniższych dużych liter alfabetu łacińskiego:

 • Uoznacza wszystkie kontenery towarowe
 • J – symbolizuje dodatkowe wyposażenie (odłączany kontener)
 • Z – oznacza naczepę lub podwozie

Numer seryjny

Numer seryjny składa się z 6 cyfr arabskich. Nadane są przez właściciela lub operatora kontenera i służą do identyfikacji skrzyni w jego flocie.

Liczba kontrolna numeru seryjnego

Liczba kontrolna to pojedyncza cyfra arabska, która umożliwia sprawdzenie poprawności zapisu i transmisji kodu właściciela oraz numeru seryjnego. Aby ją obliczyć, litery muszą być przekonwertowane na cyfry.

Kod rozmiaru i typu kontenera

Kod ten to 4 elementy, które składają się z liter i cyfr arabskich. Każda z pozycji oznacza:

 • I – długość kontenera
 • II – szerokość i wysokość skrzyni
 • III i IV – typ kontenera

Oznakowanie masy

 • MAX.GR. lub MGW (maximum gross weight) – maksymalna masa brutto. To suma masy kontenera i maksymalnej masy ładunku, jaki można załadować. Wyrażane jednocześnie w kilogramach (KG) i funtach (LBS).
 • TARE – masa kontenera
 • NET – waga netto, czyli maksymalna waga towaru, jaki można załadować do kontenera.
 • CU.CAP. – (cubic capacity) – pojemność sześcienna, gdzie:
  • cu.m. – metry sześcienne
  • cu.ft – stopy sześcienne