Skip to main content

Transport kolejowy — między morzem a niebem

Transport kolejowy może stanowić ciekawą alternatywę i złoty środek pomiędzy transportem morskim a lotniczym.
Z jednej strony czas oczekiwania na towar będzie znacznie krótszy niż w przypadku tranzytu drogą morską, ale z drugiej strony koszty takiego transportu będą wyższe — mimo to, wciąż nie tak wysokie, jak w przypadku transportu lotniczego.
Co więcej, jest to bezpieczna metoda transportu, w której mamy możliwość sprawdzania aktualnego statusu ładunku.
Wybierając kolej, możemy transportować towary bezpośrednio z dużych miast w Chinach- nie tylko tych portowych, np. z Chengdu, Wuhan czy Zhengzhou.

Kontenery i towary

Drogą kolejową możemy przewozić ładunki drobnicowe.
Dopuszczalnymi kontenerami są:
→ kontenery 40”.
Ponadto istnieją restrykcje co do towarów, które można transportować. Dotyczy to m.in. towarów niebezpiecznych, pirotechnicznych, baterii i akumulatorów. Dlatego przed wyborem tej metody transportu należy się zapoznać z przepisami w tym zakresie.

Nowy Jedwabny Szlak, o inicjatywie Jeden Pas jedna Droga…

Połączenia kolejowe między Chinami i Europą w ostatnim czasie bardzo dynamicznie się rozwijają — dzieje się tak za sprawą chińskiej inicjatywny Pasa i Szlaku (Belt and Road Initiative), w skrócie BRI, która została przedstawiona przez przewodniczącego partii – Xi Jinpinga w 2013 roku. Jej celem jest ożywienie historycznej idei Jedwabnego Szlaku oraz rozwój infrastruktury umożliwiającej swobodną wymianę handlową między Chinami a Europą.
W tym celu Chiny poczyniły wielomiliardowe inwestycje m.in. w budowę sieci kolejowej. Skala projektu jest ogromna, bo obejmuje obszary od Chin aż po Europę Zachodnią. Szlaki handlowe biegną przez Azję Środkową, Pakistan, kraje Afrykańskie i Europejskie, Ocean Indyjski, Morze Południowochińskie oraz Ocean Spokojny. Daje to wiele możliwości krajom w nim uczestniczących, w tym Polsce i polskim importerom. Inicjatywa stanowi także bardzo dużą szansę dla polskich eksporterów np. żywności ponieważ Chińczycy bardzo cenią polskie produkty spożywcze.

23 kraje, ponad 160 miast

Istnieje ponad 70 tras kolejowych z Chinami biegnących przez 23 kraje. Obecnie najważniejszymi trasami są: trasa północna i południowa.
Trasą północną przewozi się towary z obszarów pochodzących z północy Chin np. z Pekinu lub Shuzhou. Trasa prowadzi przez Syberię, a towary trafiają głównie do Polski i do Niemiec.
Trasa południowa biegnie  przez Kazachstan i Rosję południową. Transportuje się nią towary pochodzące z południowych i środkowych Chin. Od 2022 roku dostępna jest też nowa trasa. Nowe połączenie biegnie od miasta Xi’an w Chinach, przez Kazachstan, Gruzję, Węgry, Słowację i Czechy, aż do miasta Mannheim w Niemczech. Co istotne, szlak ten omija Rosję.

Brama do Chin — Małaszewicze, czyli serce Jedwabnego Szlaku

W odniesieniu do inicjatywy Pasa i Szlaku, Polska stała się bardzo ważnym krajem tranzytowym. Małaszewicze znajdują się w województwie lubelskim ok. 150 km od Lublina. To właśnie tam znajduje się tzw. suchy port przeładunkowy, w którym są przeładowywane towary jadące z Chin do Polski i innych krajów europejskich. Jego umiejscowienie jest kluczowe, ponieważ znajduje się na najkrótszej trasie Chiny-Europa Zachodnia. Terminal ten jest największym terminalem będącym własnością PKP Cargo. W jego obrębie znajduje się 5 terminali (w tym uniwersalny i kontenerowy), należących do PKP oraz 13 prywatnych.

Czas — zaleta transportu koleją

Rozwój terminala w Małaszewiczach, jak i całego korytarza transportowego doprowadził do skrócenia czasu tranzytu towarów z Chin do Polski. Porównując transport kolejowy do morskiego, można powiedzieć, że kolej jest szybsza o ok. 15 dni. Jednak na czas transportu mają też wpływ m.in. ustalenia spedytora, sytuacja na trasie kolejowej np. remonty trakcji, a także sytuacja gospodarczo-polityczna np. kurs walut, zamknięte granice lub sankcje.
Obecnie czas samego przejazdu pociągu z Chin do Polski wynosi od 14 do 17 dni. Pamiętajmy, że należy doliczyć jeszcze, czas składowania towaru w terminalu, czas przeładunku oraz odprawy. Dlatego okres ten wydłuża się do ok. 25 dni. W porównaniu do transportu morskiego jest to wciąż zdecydowanie szybciej i może być to zaletą dla wielu firm np. zajmujących się eksportem i importem żywności.

Kolej — bezpieczny transport w trudnych czasach

Warto zaznaczyć, że w obecnej sytuacji geopolitycznej, związanej z konfliktem na Ukrainie transport kolejowy przebiega bez zakłóceń. Trasa przejazdu nie obejmuje obszarów konfliktu, jak również sankcje UE nie dotyczą tranzytu towarów drogą kolejową. Dlatego też kolej stanowi bezpieczny sposób na transport swoich towarów z Chin do Polski.