Skip to main content

Znalezienie sposobów na obniżenie kosztów i jednoczesne podnoszenie wartości produktów jest na porządku dziennym dla wielu przedsiębiorców. Uszlachetnianie towaru może być tu prawdziwym gamechangerem. Dla osób, które importują towary, zrozumienie tego procesu może oznaczać oszczędności w opłatach celnych i lepszą jakość produktów. W tym artykule wyjaśnimy, na czym polega uszlachetnianie towaru oraz jak uzyskać pozwolenie na ten proces.

Spis treści:

  • Czym jest uszlachetnianie towaru
  • Na czym polega uszlachetnianie czynne
    • Jak uzyskać pozwolenie na uszlachetnianie czynne
  • Co to jest uszlachetnianie bierne
    • Pozwolenie na uszlachetnianie bierne

Czym jest uszlachetnianie towaru

To specjalna procedura odprawy celnej, która pozwala przedsiębiorcy na czasowe przemieszczanie towarów na lub poza obszar celny Unii Europejskiej w celu ich obróbki, naprawy, czy montażu. W ten sposób przedsiębiorca może skorzystać z całkowitego lub częściowego zwolnienia od należności celnych przywozowych.

Na czym polega uszlachetnianie czynne

Uszlachetnianie czynne (ang. Inward Processing Procedure, IPO) polega na wykonaniu usług na rzecz zagranicznego zleceniodawcy. W ramach tego dostarczone surowce i materiały są przetwarzane, ulepszane lub przekształcane w pełnowartościowe produkty. Po zakończeniu tego procesu, finalny towar pozostaje własnością zleceniodawcy i jest mu odsyłany. 

Procedura uszlachetniania czynnego nie wymaga opłacania należności celnych za materiały, jeśli końcowy produkt zostanie wyeksportowany poza Unię. Natomiast gdy produkt końcowy ma trafić na rynek unijny, w zależności od decyzji przedsiębiorcy, zostaje naliczone cło i inne opłaty celne, zarówno na importowane materiały, jak i na gotowy produkt. Dzieje się tak, ponieważ uszlachetnianie czynne zostało połączone z poprzednią procedurą przetwarzania pod kontrolą celną.

Jak uzyskać pozwolenie na uszlachetnianie czynne

Przedsiębiorca musi złożyć wniosek przed planowanym przywozem towarów nieunijnych. Sprawę można załatwić podczas wizyty w urzędzie, listownie lub online za pomocą strony rządowej. Jeżeli sprowadzane produkty są objęte cłem, należy złożyć zabezpieczenie celne. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, urząd wydaje pozwolenie maksymalnie na 3-5 lat. Czas oczekiwania na decyzję wynosi 30-120 dni. Jeżeli przedsiębiorca postanowił załatwić sprawę samodzielnie, usługa jest bezpłatna.

Co to jest uszlachetnianie bierne

Przedsiębiorca może skorzystać z procedury, która umożliwia tymczasowy eksport towarów poza teren celny UE w celu ich obróbki (np. montażu, naprawy czy innych form przetwarzania). Gdy przetworzone produkty wracają do Unii Europejskiej, istnieje opcja częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat celnych. W takim przypadku należności celne naliczane są tylko od kosztów przerobu, który został wykonany w kraju trzecim. Pozwala to na znaczne obniżenie kosztów w porównaniu do tradycyjnych metod importu.

Pozwolenie na uszlachetnianie bierne

Aby przedsiębiorca mógł skorzystać z procedury biernego uszlachetniania, musi zdobyć zezwolenie od odpowiedniego organu celnego. Przyznawane jest ono na podstawie wniosku, który może zostać złożony wyłącznie przez osobę posiadającą siedzibę w obrębie obszaru celnego Unii Europejskiej. 

Możliwe jest złożenie wniosku o pozwolenie na procedurę biernego uszlachetniania w skróconej formie. Przygotowuje się go na podstawie zgłoszenia celnego. Stosowanie tej uproszczonej wersji wniosku jest dopuszczalne,  gdy chodzi o towary nieklasyfikowane jako wrażliwe. 

Załatwienie sprawy jest możliwe osobiście w urzędzie, drogą listowną lub elektronicznie poprzez oficjalną stronę rządową. Gdy przedsiębiorca decyduje się na samodzielne załatwienie sprawy, nie ponosi on żadnych kosztów za usługę. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, przedsiębiorca dostaje zezwolenie na okres od 3 do 5 lat. Czas oczekiwania na wydanie decyzji może wynosić od 30 do 120 dni.