Skip to main content

Czym jest znak towarowy?

Znaki towarowe są to znaki, które stosuje się w handlu, aby identyfikować produkty danych przedsiębiorców (źródło pochodzenia). Pozwalają klientom zidentyfikować daną markę. Znak towarowy jest częścią własności intelektualnej, dlatego podlega ochronie.

Co możemy zarejestrować jako znak towarowy?

Jako znak towarowy możemy zarejestrować m.in.:

 • znak słowny, czyli nazwę
 • znak graficzny, czyli logo
 • znak graficzny z nazwą lub innymi elementami słownymi
 • znak przestrzenny, czyli specyficzny kształt produktu np. charakterystyczny kształt butelki/opakowania itd.
 • znak, będący wzorem np. wzór na tkaninie z logiem
 • znak pojedynczy kolorowy lub jego kombinację, czyli po prostu kolor
 • znak dźwiękowy.

Inne ważne pojęcia

Nie należy mylić pojęcia znaku towarowego z pojęciami takimi jak: wzór, patent, czy prawo autorskie.
Wzór to pojęcie odnoszące się do wyglądu produktu.
Patent chroni technologię i wynalazki techniczne, zaś prawo autorskie dotyczy przede wszystkim wytworów artystycznych np. dzieł sztuki lub literatury.

Ile trwa proces rejestracji znaku towarowego?

Cały proces zajmuje ok. 12 miesięcy.
Okres ważności ochrony znaku towarowego w Chinach wynosi 10 lat, z możliwością wydłużenia o kolejne 10-letnie okresy.
Po pomyślnym przejściu całej procedury otrzymujemy oficjalny certyfikat potwierdzający nasze prawo do znaku towarowego.

W jaki sposób rejestrujemy znak towarowy?

Znak towarowy należy zarejestrować oddzielnie dla każdej klasy produktowej. To znaczy, że musimy określić kategorie produktów, na których będziemy ten znak wykorzystywać. Jest to bardzo istotne, ponieważ w świetle chińskiego prawa inna firma będzie mogła zarejestrować nasz znak towarowy, ale dla innej kategorii produktowej.

Np. jeśli zgłosimy znak tylko w kategorii „ubrania”, to w momencie, gdy inna firma zacznie wykorzystywać nasz znak w kategorii „kosmetyki”, nie będziemy mogli zgłosić sprzeciwu i naruszenia praw do naszej marki. Dlatego należy rejestrować znak towarowy w jak największej liczbie podkategorii (podklas).

Rejestrując znak towarowy mamy do czynienia z dwoma rodzajami klasyfikacji. Dokonując rejestracji na terenie UE, używa się klasyfikacji nicejskiej. Składa się ona z 45 klas dla produktów i usług.
W Chinach działa inna klasyfikacja, ustanowiona przez CTMO (Krajową Administrację Własności Intelektualnej). Również jest w niej 45 klas, jednak są one nieco inne i inaczej oznaczone.

WIPO, czyli Światowa Organizacja Własności Intelektualnej Źródło: wipo.int

Na co zwrócić uwagę?

Warto pamiętać, że nawet jeśli mamy zarejestrowany znak towarowy na terenie UE, to w Chinach nie daje nam to żadnej ochrony lub praw do znaku. Nie mamy również pierwszeństwa do jego rejestracji. Oznacza to, że ten przedsiębiorca, który jako pierwszy zarejestruje znak, ten ma do niego prawa na terenie ChRL. Tym samym ma on prawo produkować towar z tym znakiem. CTMO nie weryfikuje kto jest producentem, ani kto ma prawa do znaku, istotne jest jedynie to, kto pierwszy dokona jego rejestracji!

Kolejną bardzo ważną rzeczą jest to, aby odpowiednio zastrzec swój znak, jeśli składa się z nazwy. Rejestracja znaku składającego się z nazwy zapisanej w alfabecie nie jest równoznaczna z rejestracją i ochroną nazwy zapisanej (przetłumaczonej) na język chiński. Należy zrobić to oddzielnie, czyli zastrzec również nazwę zapisaną chińskimi znakami.

Można również zastrzec podobnie brzmiące nazwy, ale składające się z innych znaków, aby uniknąć sytuacji, gdy ktoś rejestruje znak towarowy z nazwą brzmiącą tak samo, jak nasza, ale zapisaną innymi znakami.

Kto powinien zarejestrować swój znak towarowy w Chinach?

Rejestracja znaku towarowego jest bardzo istotną kwestią i dotyczy nie tylko przedsiębiorców, którzy importują towary z Chin. Znak towarowy powinni zarejestrować także:

 • importerzy produkujący produkty w Chinach pod swoją marką
 • firmy o zasięgu międzynarodowym
 • firmy, które wystawiają swoje towary na targach w Chinach
 • przedsiębiorstwa zajmujące się eksportem swoich towarów do Chin.

Co daje rejestracja znaku towarowego?

Rejestracja naszego znaku umożliwia nam przede wszystkim w sposób bezpieczny importowanie produktów z Chin. Ponadto chronimy wizerunek naszej marki oraz zapobiegamy stratom finansowym wynikającym z nieuczciwych praktyk chińskich podmiotów (kradzieży znaków towarowych). Możemy również legalnie eksportować i dystrybuować produkty pod marką własną na terenie ChRL.

Dlaczego my?

Zlecając naszej firmie rejestrację znaku towarowego otrzymujesz kompleksową usługę realizowaną od momentu złożenia wniosku o rejestrację, przez dopełnienie wszelkich niezbędnych procedur, w tym doradztwo procesowe. Dzięki temu bez wysiłku otrzymujesz pisemny certyfikat poświadczający nabycie praw do danego znaku handlowego.