Skip to main content

Wszystkie towary, które są importowane lub eksportowane z zagranicy, podlegają różnego rodzaju regulacjom podatkowym oraz prawnym. Muszą one pozytywnie przejść procedurę celną i rozliczenia celno-skarbowe tak, by mogły zostać legalnie wprowadzone do obrotu w danym kraju. Aby prawidłowo przeprowadzić procedurę celną, można skorzystać z pomocy agenta celnego. Agent celny jest partnerem, którego obowiązkiem jest pomoc przedsiębiorcom np. importerom  we wszystkich kwestiach związanych z odprawą celną.

Kim jest agent celny?

Agent celny, jest to osoba będąca przedstawicielem importera lub eksportera, reprezentująca go w kontaktach z urzędem celno-skarbowym. Agent celny w imieniu klienta pilnuje i przeprowadza formalności dotyczące cła, podatków, odpowiedniej dokumentacji produktów np. oznakowania CE, wymogów sanitarnych oraz odpowiedniego przypisania kodów HS. Zgłasza on towary do procedury celnej, biorąc pod uwagę ich rodzaj oraz przeznaczenie. Ponadto jest ekspertem od podatków i ceł.

Czym się zajmuje agent celny?

Do obowiązków agenta celnego należy:

  • przygotowanie zgłoszenia celnego
  • sporządzenie dokumentacji celnej oraz statystycznej
  • zgłoszenie towaru do procedury celnej
  • kontrola dokumentacji
  • przygotowanie rozliczenia podatkowego
  • przygotowanie wniosków/pism potrzebnych w kontaktach z urzędem celnym

Agent celny, a celnik — różnice

Bardzo często błędnie używa się pojęć agent celny i celnik. Należy wiedzieć, że są to dwie różne osoby. Celnik jest urzędnikiem państwowym, pracującym w urzędzie celnym. Agent celny natomiast jest to osoba pracująca w prywatnej firmie lub może też prowadzić własną działalność gospodarczą i reprezentować swoich klientów. Nie jest on urzędnikiem, a reprezentantem przed urzędem celnym.

Gdzie znaleźć agenta celnego?

Każdy agent celny musi się znaleźć na liście agentów celnych. Lista jest ogłaszana przez Ministerstwo Finansów w Dzienniku Urzędowym, jak również jest dostępna w systemie PUESC. Agenci celni pracują w agencjach celnych,  firmach importowych, kurierskich, spedycyjnych itd., mogą też świadczyć samodzielnie usługi, prowadząc własną działalność gospodarczą.

Formy współpracy

Współpraca z agentem celnym może odbywać się na dwa sposoby — w formie przedstawicielstwa bezpośredniego i pośredniego. Przedstawicielstwo pośrednie, jest wtedy, gdy agent celny działa na rzecz mocodawcy, lecz we własnym imieniu. Przedstawicielstwo bezpośrednie polega na tym, że agent celny działa na rzecz mocodawcy i w jego imieniu.

Zalety współpracy z agentem celnym

Agent celny przeprowadza w imieniu importera odprawę celną, odpowiada także za kontakty z urzędem celnym. Pozwala to na znaczne ułatwienie wszelkich procesów związanych z kontaktem i formalnościami. Jest tak, ponieważ agent celny jest specjalistą do spraw cła i podatków oraz zna wszelkie wymogi, które towary muszą spełniać, aby przeszły pomyślnie odprawę celną. Wskazówki agenta celnego mogą być bardzo pomocne, ponieważ dysponuje on aktualną wiedzą z zakresu przeprowadzania procedur celnych.

Współpraca z PRIMOT

Jeśli importujesz towary, warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy pomogą Ci na każdym etapie importu z Chin. Nasza firma oferuje kompleksową usługę importu towarów, a nasz zespół składa się ze specjalistów m.in. z doświadczonych agentów celnych. Gwarantujemy pomyślne przejście procedury importowej i bezproblemową odprawę celną Twoich towarów.