Skip to main content

Nikt nie przepada za nieoczekiwanymi wydatkami. Dlatego, zanim zdecydujemy się na import konkretnego produktu, warto sprawdzić, czy w koszty wliczone jest cło antydumpingowe. Jego wysokość może zależeć od wielu aspektów. 

Dlatego w tym artykule wyjaśnimy, czym jest cło antydumpingowe, kto je nakłada i w jakim celu oraz ile wynosi jego wartość.

Co to jest dumping?

Zacznijmy od wyjaśnienia pojęcia dumping. Jest ono powszechnie rozumiane jako sprzedaż rodzimych produktów za granicę:

  • po cenach niższych niż na rynku krajowym (dumping cenowy),
  • po niższej cenie niż koszt wytworzenia produktu (dumping kosztowy).

Stosowanie cen dumpingowych jest nielegalne w Polsce, jak i w innych krajach. Czy takie produkty można importować? Oczywiście tak, jednak przy odprawie celnej zostanie nałożona dodatkowa opłata w postaci cła antydumpingowego. Dlatego warto wcześniej wiedzieć, jaka będzie całkowita wysokość kosztów importu towaru. 

Co to jest cło antydumpingowe?

Cło antydumpingowe (nazywane także cłem wyrównawczym) to rodzaj opłaty, która jest nakładana przez państwo na towary importowane, których cena jest niższa od ceny na rodzimym rynku producenta danego towaru.

Kto nakłada cło antydumpingowe?

W Europie cło antydumpingowe nakłada Unia Europejska. Jest na ogół wprowadzane na okres jednego, dwóch lub kilku lat. Istnieje możliwość jego późniejszego przedłużenia lub nałożenia dodatkowej opłaty wyrównawczej. Jednak czasami zdarza się, że Unia Europejska podejmuje decyzję o nieprzedłużaniu cła antydumpingowego.

Wartość cła antydumpingowego oblicza się poprzez określenie różnicy cen na rynku eksportu i importu, czyli tzw. marginesu dumpingu. Dodatkowo Światowa Organizacja Handlu (WTO) zaleca, by procent nałożonego cła nie przekraczał znacznie wyliczonej różnicy.

W jakim celu stosuje się cło antydumpingowe?

Takie działanie ma na celu zapobieganie nieuczciwej konkurencji na rynku krajowym. Pomaga również uniknąć różnic między ceną dumpingową a tą uznaną za standardową. Decyzja o wprowadzeniu ceł antydumpingowych może być wynikiem zawartych przez kraj umów dwustronnych lub wielostronnych. Poza tym może wynikać z autonomicznej decyzji kraju, niezależnie od innych partnerów handlowych.

Cło antydumpingowe na towary importowane z Chin 

Unia Europejska udostępnia aktualizowaną na bieżąco publikację odnośnie działań podjętych w celu ochrony handlu. Lista zawiera informacje dotyczące produktów nie tylko z Chin, ale i z innych krajów. 

Zanim zdecydujemy się na import konkretnego produktu, warto upewnić się, czy w koszty importu wliczone jest cło antydumpingowe. Można to sprawdzić w systemie ISZTAR i TARIC.

Nie musisz planować tego sam

Proces planowania importu i transportu, szczególnie produktów sezonowych, jest bardzo ważny. Jednak samodzielne planowanie importu może być trudne. Istnieje wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę, aby zapewnić terminową dostawę. Dlatego  najlepiej jest powierzyć to zadanie firmie, która ma w tym doświadczenie i wiedzę.
Podejmując współpracę z nami, masz pewność, że swój towar otrzymasz na czas. Z naszą pomocą cała procedura importu zostanie przeprowadzona sprawnie i bez zbędnych opóźnień.