Skip to main content

Import odzieży z Chin to jeden z popularniejszych wyborów wśród importerów. Przy zakupie takiej odzieży należy postarać się o odpowiednie metki, które zawierają ważne informacje dotyczące użytkowania i pielęgnacji. W tym artykule wyjaśniamy, co powinny zawierać tzw. care labels, czyli metki informacyjne na odzieży, a także:

 • jakie są wymagania dotyczące metkowania odzieży w Unii Europejskiej? 
 • jakie dodatkowe certyfikaty może posiadać odzież importowana z Chin?

Co powinno znajdować się na metce?

 • nazwa produktu,
 • dane dotyczące importera,
 • nazwa państwa, w którym znajduje się siedziba producenta (jeśli są to kraje poza UE i EFTA),
 • skład podany w %,
 • sposób konserwacji w formie graficznej,
 • opis konserwacji w formie słownej,
 • informacje i symbole dotyczące czyszczenia, prasowania i suszenia.

W jakim języku powinna być metka?

Wszystko zależy od tego, do jakiego kraju została sprowadzona odzież. Jeżeli ubrania importowane z Chin do Polski, to metka musi zawierać informacje w języku polskim. 

Odzież importowana z Chin również musi być oznaczona informacją o kraju pochodzenia. Dopuszczalne są różne oznakowania, takie jak:

 • “wyprodukowano w Chinach”
 • “made in China”
 • “made in PRC”
 • “made in People’s Republic of China”

Wszystkie te oznaczenia są poprawne i nie ma przepisów, które regulowałyby, które z nich należy umieścić na produkcie.

Odzież powinna posiadać odpowiednie metki, zanim trafi do sprzedaży. Zaleca się kontakt z producentem z Chin i przesłanie mu tekstu do umieszczenia na metce. W przypadku braku odpowiednich metek mogą pojawić się problemy na kontroli celnej.

Import odzieży z Chin– certyfikaty

Duży wpływ na zainteresowanie importem odzieży z Chin ma fakt, że nie ma obowiązku posiadania tak wielu certyfikatów, jak przy innych produktach, np. oznaczenia CE. Oczywiście istnieją pewne regulacje, które trzeba spełnić, aby można było sprzedawać ubrania z importu w Unii Europejskiej. 

Rozporządzenie REACH

REACH ma na celu zapewnienie, aby odzież importowana do Unii Europejskiej była bezpieczna dla środowiska i zdrowia ludzi. Wymaga ono od producentów podawania informacji o materiałach użytych do produkcji odzieży. Nie mogą one zawierać m.in. substancji SVHC, które są rakotwórcze, mutagenne i toksyczne. Dlatego też należy domagać się od producentów spisu materiałów użytych do produkcji odzieży.

REACH weszło w życie 1 czerwca 2007 roku. Jest skrótem od słów rejestracja (Registration), ocena (Evaluation), autoryzacja (Authorisation) i ograniczenie chemikaliów (Restriction of Chemicals).

Konwencja CITES

Konwencja zawiera spis zwierząt zagrożonych wyginięciem. Sprowadzanie odzieży wykonanej z ich futer i skór jest zakazane. Świadectwo CITES można uzyskać w Głównym Inspektoracie Weterynarii. Unii Europejskiej obowiązuje całkowity zakaz importu towarów wyprodukowanych ze skór kotów oraz psów.

Import odzieży z Chin i dodatkowe certyfikaty

Importer może również uzyskać certyfikaty, które potwierdzają wysoką jakość i bezpieczeństwo odzieży. Do najpopularniejszych certyfikatów należą:

 • GOTS (ang. Global Organic Textile Standard)

Dotyczy wszystkich etapów produkcji wyrobu tekstylnego. Daje gwarancję, że produkcja towaru została przeprowadzona metodami ekologicznymi, a prawa  pracowników w fabryce są szanowane. Firma odpowiednio wykorzystuje gospodarkę wodną i nie używa materiałów wytworzonych przy użyciu GMO. Ważność certyfikatu GOTS wynosi jeden rok. Można go natomiast odnowić po odbyciu specjalnego audytu.

Więcej o certyfikacie GOTS można przeczytać na stronie: https://controlunion.pl/certyfikat-gots/

 • OEKO-TEX

Certyfikat potwierdza dobrą jakość wyrobów tekstylnych oraz włókienniczych. Ten certyfikat świadczy o tym, że produkt nie zawiera substancji stanowiących zagrożenie dla zdrowia jego użytkowników. Potwierdza również dobrą jakość wyrobów tekstylnych oraz włókienniczych. Aby towar mógł uzyskać certyfikat OEKO-TEX, każdy z jego elementów (w tym np. guziki, zamki błyskawiczne) musi przejść dokładną kontrolę. 

 

Należy pamiętać, że w Unii Europejskiej metkowanie odzieży jest obowiązkowe. Importowane ubrania mogą zostać skontrolowane pod kątem zgodności z etykietą. Do takiej kontroli może dojść nie tylko na odprawie celnej, ale również w magazynach dystrybutora oraz w punktach sprzedaży.