Skip to main content

Oznaczenie CE — co to jest?

Oznaczenie CE (Conformité Européenne) stanowi zaświadczenie, że dany produkt spełnia wymagania ustanowione przez Unię Europejską w dyrektywach Nowego Podejścia dotyczących bezpieczeństwa użytkowania i ochrony środowiska. Jest dowodem na to, że dany produkt może być legalnie sprzedawany na terenie UE oraz w innych krajach takich jak Norwegia, Islandia i Liechtenstein.

Towary z Chin, a oznakowanie CE

Nie wszystkie produkty importowane spoza UE muszą posiadać oznakowanie CE. Przepisy unijne jasno określają, które produkty powinny być oznakowane i należą do nich:

 • wyroby medyczne
 • sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • dźwigi, windy
 • urządzenia i narzędzia pomiarowe
 • urządzenia wykorzystujące paliwa gazowe
 • urządzenia ciśnieniowe
 • środki ochrony osobistej
 • artykuły budowlane
 • urządzenia telekomunikacyjne
 • zabawki
 • maszyny

Czasem może się zdarzyć, że produkt podlega kilku dyrektywom unijnym. W takim przypadku musi on spełniać wszystkie wymogi (dyrektywy).

Obowiązki i procedura

Obowiązek umieszczenia znaku CE na produkcie ciąży na producencie. To on musi również sprawdzić i przetestować produkt według norm unijnych. Odpowiada on za uzyskanie prawa do oznaczenia produktu znakiem CE.

Natomiast za wystawienie certyfikatu CE odpowiada jednostka certyfikująca. Certyfikat zostaje wystawiony na podstawie raportu z testów (test reports) wykonanych przez producenta.

Importując towary z Chin, to importer odpowiada za produkt i jego dokumentację. Oznacza to, że przy imporcie produktów z fałszywym oznakowaniem lub niespełniających wymogów to importer, a nie producent ponosi za to odpowiedzialność.

Ocena zgodności

Ocena zgodności polega na ocenie zgodności towaru i test reports z normami unijnymi. Dokonuje tego producent lub jego przedstawiciel. W przypadku niektórych produktów procedura musi być przeprowadzona we współpracy z Jednostką Notyfikowaną, czyli organizacją wyznaczoną przez władze do realizacji zadań związanych z dyrektywami. Za wybór jednostki odpowiada producent i ma do wyboru podmioty z całego obszaru Unii Europejskiej.

Deklaracja zgodności a certyfikat CE

Deklaracja zgodności to ogólna nazwa dokumentu wystawianego przez producenta na podstawie test reports. Istnieje kilka rodzajów deklaracji np. deklaracja zgodności UE, krajowa deklaracja zgodności itd. Posiadanie deklaracji zgodności jest niezbędne do prawidłowego przejścia odprawy celnej.

Jeżeli korzystamy z usług pośrednika, to ma on obowiązek przekazać nam wszystkie dokumenty tj. deklarację zgodności i test reports. Jeżeli pośrednik lub producent nie chcą tego zrobić, to znaczy, że dokument jest fałszywy, bo niemożliwe jest wystawienie deklaracji i certyfikatu CE bez test reports.

Zasady umieszczania oznaczenia CE

Oznaczenie CE musi zostać umieszczone na produkcie w sposób trwały i w widocznym miejscu. Musi być czytelne. W sytuacji, gdy z jakiegoś powodu nie jest możliwe umieszczenie znaku na produkcie, może zostać on umieszczony na opakowaniu lub etykiecie.

CE — próby oszustwa

Należy dokładnie sprawdzić prawidłowość dokumentacji oznaczenia CE, gdyż zdarza się, że nieuczciwi producenci lub sprzedawcy nanoszą bardzo podobne znaki na produkty, które nie mają certyfikatu. Poniżej przedstawiamy przykład, oryginalnego oznakowania CE oraz bardzo podobnego znaku tzw. China Export, który nie ma nic wspólnego z oznaczeniem CE. Najważniejszą różnicą jest to, że oryginalny znak CE posiada spację między literami.

Na co zwrócić uwagę?

Warto wiedzieć, że jeżeli towar posiada oznaczenie CE, bez wyraźnego uzasadnienia tj. nie ma go na liście, to można ponieść za to karę (finansową). Dlatego też należy zawsze najpierw sprawdzić, które produkty potrzebują oznakowania CE, a które nie.

Ponadto bardzo ważne jest, aby już na etapie podpisywania umowy z chińskim partnerem uwzględnić wymagania odnośnie certyfikacji CE. Jest to istotne, ponieważ w przeciwnym wypadku importer nie ma możliwości dochodzenia swoich praw w razie niezgodności i problemów.

Jeśli importer nie dysponuje odpowiednią dokumentacją, to towary zostają zatrzymane na granicy, co wiąże się z bardzo dużymi stratami czasu i pieniędzy.

W Polsce za kontrolę legalności towarów i ich zgodność z odpowiednimi normami (także unijnymi) odpowiada Inspekcja Handlowa.