Skip to main content

Czym są Incoterms?

Warunki Dostawy Incoterms®, to Międzynarodowe Reguły Handlu stosowane na całym świecie, które określają zasady sprzedaży, zakupu oraz dostawy towarów. Mają zastosowanie zarówno w handlu międzynarodowym, jak i krajowym. Za ich ustanowienie odpowiada Międzynarodowa Izba Handlowa (ICC) współpracująca z komórkami ONZ oraz G20. Obecnie istnieje 11 reguł handlowych. Warunki są aktualizowane zazwyczaj co 10 lat. Najnowsza wersja jest z 2020 roku.
Wyodrębnia się 4 grupy w zależności od podziału odpowiedzialności i obowiązków stron: F, D, E i C.

Grupa F

W grupie F to sprzedawca musi dokonać odprawy eksportowej, jednak nie ponosi kosztów za transport i ubezpieczenie.  Do tej grupy należą warunki: FOB, FCA oraz FAS.

FOB

FOB (Free on Board) jest regułą stosowaną w transporcie morskim. Dotyczy tylko ładunków nieskonteneryzowanych.
Do obowiązków sprzedającego należy dostarczenie (wraz z kosztami) towaru na statek oraz odprawa eksportowa (wraz z kosztami). Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za towar tylko do momentu załadowania ładunku na statek.
Kupujący musi poinformować sprzedawcę o porcie, statku i terminie, w którym ma dostarczyć towar. Opłaca transport statkiem oraz koszty odprawy importowej. Ponadto ponosi odpowiedzialność za ładunek podczas transportu statkiem aż do rozładunku w miejscu docelowym.

FCA

Reguła FCA (Free Carrier) może być stosowana przy każdym rodzaju transportu, również przy transporcie multimodalnym.
 Przy zastosowaniu FCA mamy do wyboru 2 miejsca dostawy:
→ na terenie sprzedającego lub
→ do ustalonego punktu np. do portu.
Sprzedawca przeprowadza i opłaca procedurę eksportową, odprawę celną, opłaty portowe oraz organizuje i opłaca transport do wyznaczonego miejsca i załadunek towaru. Przy czym środek transportu na który ma nastąpić załadunek jest organizowany i opłacany już przez kupującego.
Kupujący opłaca procedurę importową w kraju docelowym, opłaty celne, portowe oraz rozładunek i dalszy transport towarów. Płaci również za ubezpieczenie na czas transportu, ponieważ po załadowaniu towaru przez sprzedającego, to kupujący ponosi całą odpowiedzialność za ładunek i jego dalszą drogę.

FAS

FAS (Free Alongside Ship)-stosując tę regułę sprzedający opłaca i przeprowadza procedurę eksportową w tym opłaty celne i portowe, organizuje i opłaca transport towaru do portu wyznaczonego przez kupującego, jednak nie przeprowadza załadunku na statek.

Kupujący przeprowadza i opłaca procedurę importową wraz z opłatami celnymi i portowymi oraz organizuje i opłaca koszty załadunku towaru na statek oraz jego dalszy transport do punktu docelowego (zawiera umowę przewozową).

Reguła FAS ma zastosowanie tylko w transporcie morskim i śródlądowym.

Masz pytanie?

W razie pytań lub wątpliwości jesteśmy do Waszej dyspozycji. Nasi eksperci doradzą i odpowiedzą na każde nurtujące pytania, tak aby procedura importu przebiegła sprawnie i bezproblemowo. Oferujemy kompleksowe usługi oraz wsparcie na każdym etapie importu z Chin. 

Skontaktuj się z nami

Źródła grafik: ICC