Skip to main content

Rolą importera jest zadbanie o właściwą dokumentację dołączoną do towaru. Powinna ona potwierdzać, że produkty spełniają wymagania bezpieczeństwa i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi. Ten certyfikat musi zostać wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą. Zdarza się jednak, że towary, często spoza UE, posiadają nieważny lub podrobiony dokument. Dlatego importer musi sprawdzić certyfikat, który otrzyma od dostawcy. W tym celu powinien skorzystać z usług wybranej jednostki notyfikowanej.

Czym są jednostki notyfikowane?

Jednostki notyfikowane to niezależne laboratoria, które zostały uznane przez właściwy organ za kompetentne do przeprowadzania oceny zgodności produktów z określonymi normami. Ocena zgodności to proces, który potwierdza, że produkt spełnia określone wymagania pod względem bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Jest to niezbędny krok, aby importer mógł wprowadzić produkt na rynek Unii Europejskiej.

Jakie dokumenty może wystawić jednostka notyfikowana?

Jednostki notyfikowane oferują szeroki wachlarz usług. Poniżej wymieniono te, które dotyczą importu produktów z Chin.

Certyfikacja wyrobów

Jednostki notyfikowane specjalizują się w certyfikacji wyrobów zgodnie z przepisami i normami dotyczącymi bezpieczeństwa. Przeprowadzenie tego procesu może być zarówno obligatoryjne jak i dobrowolne. Certyfikat zgodności jest wydawany na określony czas, po upływie którego należy go przedłużyć. W tym celu producent lub importer produktu musi ponownie złożyć wniosek do jednostki notyfikowanej.

Ocena zgodności CE

Oznaczenie CE na produkcie jest potwierdzeniem, że towar spełnia wymagania ustanowione przez Unię Europejską, które dotyczą bezpieczeństwa użytkowania i ochrony środowiska. Jednak nie wszystkie produkty importowane spoza UE muszą go posiadać. Więcej na ten temat pisaliśmy w naszym artykule o oznaczeniu CE.

Audyt produktu

Audyt produktów to proces, który sprawdza, czy towar nadal spełnia określone wymagania. Regularne przeprowadzanie audytów produktów pozwala przedsiębiorstwom na wczesne wykrycie i usunięcie potencjalnych wad towaru. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą uniknąć konsekwencji wynikających z wprowadzenia na rynek wadliwych produktów. Należą do nich m.in. wycofanie produktu ze sprzedaży lub kary finansowe.

Badania wyrobów

Jednostka notyfikowana może wystawić raport z badań produktu, które zostały przeprowadzone w laboratorium notyfikowanym. Należy jednak pamiętać, że taki dokument nie jest zamiennikiem żadnego certyfikatu, który potwierdziłby zgodność z normami. 

Baza jednostek notyfikowanych

Bazą jednostek notyfikowanych, które funkcjonują na obszarze UE jest NANDO. Numer certyfikatu, który importer otrzyma od chińskiego dostawcy, można zweryfikować w chińskim systemie akredytacyjnym CNAS. Jest on krajowym odpowiednikiem NANDO.

Odkryj łatwość importu z PRIMOT

Zajmujemy się kompleksowym importem z Chin, dbając o każdy detal. Dzięki naszemu doświadczeniu i profesjonalizmowi,  nie musisz martwić się o uciążliwy proces certyfikacji w jednostkach notyfikowanych. Skoncentruj się na rozwoju swojego biznesu, a my zajmiemy się bezpiecznym i zgodnym z normami importem Twoich produktów. Zaufaj nam – Twój spokój to nasza priorytet.