Skip to main content

Dziś konsumentom zależy nie tylko na stylowych i komfortowych ubraniach, ale również na transparentności produkcji i jakości materiałów. W odpowiedzi na te oczekiwania branża odzieżowa wprowadza różnorodne inicjatywy, które mają dać pewności co do pochodzenia i jakości oferowanych produktów. Jednym z kluczowych narzędzi są certyfikaty na odzież, które świadczą o spełnieniu określonych standardów w obszarze produkcji, ekologii czy społecznej odpowiedzialności. Pisaliśmy już co nieco na ten temat w naszym artykule o metkowaniu ubrań. Teraz postaramy się poszerzyć ten wątek.

Obowiązkowe normy prawne na odzież z Chin

To, co odróżnia import odzieży z Chin, to brak konieczności posiadania tak licznych certyfikatów, jakie są wymagane w przypadku innych produktów, np. oznaczenia CE. Oczywiście istnieją pewne regulacje, które należy spełnić, aby legalnie wprowadzać do obrotu odzież importowaną do Unii Europejskiej.

Oznakowanie materiałów włókienniczych

Artykuły włókiennicze wprowadzane na rynek muszą być wyposażone w etykietę lub oznakowanie informujące o ich składzie. Odpowiedzialność za dostarczenie etykiety lub innego rodzaju oznakowania produktu włókienniczego spoczywa na producencie. Jeżeli jest nim przedsiębiorca spoza obszaru Unii Europejskiej, obowiązek ten przechodzi na importera danego towaru. 

Cały tekst rozporządzenia UE z dnia 27 września 2011 roku znajduje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ogólne bezpieczeństwo produktów

Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów określa, że wszystkie produkty wprowadzane na rynek muszą być bezpieczne dla zdrowia i życia konsumentów. W związku z tym producenci i dystrybutorzy produktów muszą spełnić pewne zobowiązania. Należą do nich:

 • projektowanie i wytwarzanie przedmiotów w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia i życia konsumentów;
 • sprawdzanie oceny bezpieczeństwa produktów;
 • oznaczanie towaru w sposób, który umożliwia konsumentom ocenę ich bezpieczeństwa.

Organy nadzoru państwa sprawują kontrolę nad przestrzeganiem przepisów ustawy. W przypadku stwierdzenia, że produkt nie spełnia wymagań bezpieczeństwa, mogą one podjąć działania, takie jak:

 • obowiązek usunięcia produktu z rynku;
 • obowiązek naprawy lub wymiany produktu;
 • obowiązek zwrotu kosztów zakupu produktu.

Rozporządzenie REACH

REACH powstało 1 czerwca 2007 roku. Jest skrótem od słów rejestracja (Registration), ocena (Evaluation), autoryzacja (Authorisation) i ograniczenie chemikaliów (Restriction of Chemicals). Rozporządzenie ma na celu zapewnienie, aby odzież importowana do Unii Europejskiej była bezpieczna dla środowiska i zdrowia ludzi. Wymaga ono od producentów podawania informacji o materiałach użytych do produkcji odzieży. Nie mogą one zawierać m.in. substancji SVHC, które są rakotwórcze, mutagenne i toksyczne. Głównymi podmiotami systemu REACH są m.in. importerzy. Dlatego powinni oni domagać się od producentów spisu materiałów użytych do produkcji odzieży.

Konwencja CITES

CITES to skrót Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Nazywana jest również Konwencją Waszyngtońską. Głównym jej celem jest ochrona gatunków dzikich zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem. Konwencja ta reguluje międzynarodowy handel tymi gatunkami, aby zapobiec ich niekontrolowanemu pozyskiwaniu z naturalnego środowiska. Jej strategia okazała się skuteczna w ochronie wielu gatunków zwierząt i roślin. Dzięki niej znacząco ograniczono handel rogami nosorożców i ciosami słoni.

Unia Europejska wdrożyła przepisy Konwencji Waszyngtońskiej (CITES) poprzez rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 roku. W Polsce organem odpowiedzialnym za wdrożenie i egzekwowanie przepisów CITES jest Minister Środowiska, a organem naukowym wspierającym ten proces jest Państwowa Rada Ochrony Przyrody.

Świadectwo CITES można uzyskać w Głównym Inspektoracie Weterynarii. Trzeba również zaznaczyć, że w Unii Europejskiej obowiązuje całkowity zakaz importu towarów wyprodukowanych ze skór kotów oraz psów.

Na stronie CITES znajduje się wyszukiwarka zagrożonych gatunków roślin oraz zwierząt.

Norma PN-EN 14682

Norma Europejska PN-EN 14682 określa wymagania dotyczące sznurków i sznurków ściągających w odzieży dziecięcej dla dzieci w wieku do 14 lat. Jednak nie obejmuje ona wszystkich potencjalnych zagrożeń, które mogą wynikać z obecności sznurków w odzieży dziecięcej. Dlatego też zaleca się przeprowadzanie indywidualnej oceny ryzyka dla każdego ubrania, aby zagwarantować, że nie stanowi ono zagrożenia dla użytkownika.

Norma ta nie ma zastosowania do następujących wyrobów:

 • artykuły do użytku przez dzieci i do pielęgnacji dzieci, na przykład śliniaki, pieluszki i uchwyty na smoczek;
 • buty, botki i podobne wyroby obuwnicze;
 • rękawice, kapelusze, czapeczki i szaliki;
 • krawaty zaprojektowane do noszenia z koszulą lub bluzką;
 • paski, z wyjątkiem pasków wiązanych;
 • szelki;
 • odzież religijna;
 • odzież uroczysta, która jest noszona podczas świeckich lub kościelnych uroczystości, państwowych lub regionalnych świąt, pod warunkiem że jest noszona przez ograniczony czas i pod nadzorem;
 • specjalistyczny strój sportowy i strój do rekreacji zwykle noszony przez ograniczony czas i pod nadzorem, na przykład spodenki do rugby, kombinezony nurkowe, ubiory do tańca, ale nie wówczas, gdy są zwyczajnie noszone jako strój dzienny lub nocny;
 • kostiumy teatralne używane podczas spektakli teatralnych;
 • fartuchy przeznaczone do noszenia w ciągu dnia, przez ograniczony czas i pod nadzorem, w celu ochrony odzieży przed zabrudzeniem podczas czynności takich jak malowanie, gotowanie lub podczas posiłków;
 • torebki i portfele.

Dobrowolne, dodatkowe certyfikaty na odzież z Chin

Dobrowolne certyfikaty na odzież są przyznawane przez niezależne organizacje, które sprawdzają zgodność produktów z określonymi standardami dotyczącymi jakości, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju. Mogą one pomóc konsumentom w wyborze produktów, które są zgodne z ich osobistymi wartościami, takimi jak troska o środowisko lub ochrona praw zwierząt.

ECOLABEL (EUROPEAN FLOWER)

Ecolabel to program certyfikacji obejmujący produkcję przędzy, tekstyliów oraz odzieży. Certyfikat przyznawany jest zarówno produktom z włókien naturalnych, jak i syntetycznych. Powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej, która zarządza tym programem, a znak EUROPEAN FLOWER jest rozpoznawany we wszystkich krajach wspólnoty. W Polsce certyfikatem zarządza Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Kryteria certyfikacyjne Ecolabel obejmują produkty tekstylne, takie jak:

 • odzież i galanteria: produkty wykonane z co najmniej 80% włókien tekstylnych;
 • włókna, przędzę, tkaniny i dzianiny: materiały, które są przeznaczone do produkcji odzieży i galanterii;
 • elementy niezawierające włókien: zamki błyskawiczne, guziki, membrany, powleczenia i laminaty, które są częścią produktu.

Kryteria certyfikacyjne Ecolabel dla produktów tekstylnych obejmują następujące obszary:

 • Włókna tekstylne – brane pod uwagę jest ich pochodzenie i produkcja, w tym stosowanie zrównoważonych metod, ograniczenie zużycia wody i energii oraz emisji zanieczyszczeń
 • Części składowe i dodatki – zwraca się uwagę na zgodność z wymaganiami dla odpowiednich włókien tekstylnych, ograniczenie stosowania substancji szkodliwych
 • Chemikalia i procesy – uwzględnia się ograniczenie stosowania substancji szkodliwych, zużycia energii i emisji zanieczyszczeń
 • Przydatność do stosowania: bada się trwałość tkanin, ich odporność na światło, ścieranie, pranie i suszenie
 • Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa – zwraca się uwagę na przestrzeganie podstawowych zasad i praw w pracy
 • Informacje na etykiecie – sprawdza się , czy logo Ecolabel i numeru zezwolenia są umieszczone poprawne

Szczegółowe informacje o wymogach i aplikacji znajdują się na stronie Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji 

GOTS (Global Organic Textile Standard)

Certyfikat GOTS to oznakowanie przyznawane produktom tekstylnym, które spełniają wysokie wymagania środowiskowe i społeczne. Jest rozpoznawalnym znakiem na rynku, który gwarantuje, że produkty tekstylne są wytwarzane w sposób przyjazny dla środowiska i ludzi.

Certyfikat ten dzieli się na dwie kategorie:

 • „ORGANIC” — odzież musi składać się z co najmniej 95% certyfikowanych włókien ekologicznych. Włókna te pochodzą z upraw i hodowli, które nie wykorzystują pestycydów, herbicydów, nawozów sztucznych ani GMO.
 • „MADE WITH (X%) ORGANIC” — odzież musi składać się z co najmniej 70% certyfikowanych włókien ekologicznych. Pozostałe 30% może pochodzić z włókien konwencjonalnych lub syntetycznych, ale ich maksymalny poziom nie może przekroczyć 10%.

W przypadku skarpet, legginsów i odzieży sportowej dopuszcza się wykorzystanie do 25% włókien syntetycznych. Jest to uzasadnione koniecznością zapewnienia tym produktom odpowiedniej funkcjonalności. Odzież z certyfikatem GOTS nie może zawierać żadnych materiałów wytworzonych przy użyciu GMO.

W standardzie GOTS istotną rolę odgrywa skuteczne zarządzanie zasobami wodnymi. Producenci są zobowiązani do korzystania z oczyszczalni i zamkniętego obiegu wody. To szczególnie istotne w kontekście tkanin, takich jak len czy bawełna, które są przędzione na mokro.

Certyfikat GOTS jest przyznawany na okres jednego roku. Po tym czasie przeprowadza się audyt, w trakcie którego sprawdza się, czy firma nadal działa zgodnie z wymogami, które przyjęła na początku procesu certyfikacji.

Certyfikaty z grupy Textile Exchange

CCS (Content Claim Standard)

CCS jest podstawą wszystkich standardów grupy Textile Exchange, który umożliwia śledzenie łańcucha dostaw. Z CCS mogą korzystać producenci, marki, sprzedawcy detaliczni, jednostki certyfikujące i organizacje wspierające inicjatywy surowcowe. CSS jest weryfikowany przez akredytowane zewnętrzne jednostki certyfikujące.

Szczegółowe informacje o Content Claim Standard znajdują się na stronie Textile Exchange. 

GRS (Global Recycled Standard)

Globalny Standard Recyklingu (GRS) to międzynarodowy, dobrowolny standard, który określa wymagania dotyczące certyfikacji odzieży zawierających włókna pochodzące z recyklingu. GRS jest przeznaczony dla produktów tekstylnych i papierowych. Standard GRS ma na celu:

 • ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska poprzez ograniczenie zużycia energii, wody i emisji zanieczyszczeń;
 • zmniejszenie wpływu produkcji na klimat poprzez stosowanie bardziej zrównoważonych procesów przetwarzania;
 • wzmocnienie gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez promowanie stosowania materiałów pochodzących z recyklingu.

Aby produkt mógł otrzymać certyfikat, musi spełniać wymagania GRS na każdym etapie jego produkcji. GRS zobowiązuje do tego, aby produkty zawierały co najmniej 20% materiałów pochodzących z recyklingu. Certyfikat obejmuje również dodatkowe wymagania społeczne i środowiskowe, które są związane z przetwarzaniem i stosowaniem środków chemicznych.

Szczegółowe informacje o Global Recycled Standard znajdują się na stronie Textile Exchange. 

RCS (Recycled Claim Standard)

Recycled Claim Standard to międzynarodowy dobrowolny standard, który sprawdza zawartość włókien pochodzących z recyklingu w produkcie końcowym. Aby towar mógł być sprzedany jako certyfikowany, muszą zostać przestrzegane wymogi RCS na każdym etapie łańcucha dostaw. 

W systemie RCS wyróżnia się dwa rodzaje oświadczeń:

 • RCS 100% – dotyczy produktów, które zawierają minimum 95% włókien z recyklingu.
 • RCS BLENDED – dotyczy produktów, które zawierają minimum 5% włókien z recyklingu zmieszanego z surowcami konwencjonalnymi lub syntetycznymi.

Aby otrzymać certyfikat RCS, należy również spełnić wymagania Content Claim Standard (CCS).

Szczegółowe informacje o Recycled Claim Standard znajdują się na stronie Textile Exchange. 

OCS (Organic Content Standard)

OCS to międzynarodowy, dobrowolny standard. Zwraca uwagę na zawartość włókien organicznych w produkcie końcowym. Certyfikacji podlega każdy produkt, który zawiera minimum 5% materiału organicznego. Aby otrzymać certyfikat OCS, należy również spełnić wymagania Content Claim Standard (CCS).

W systemie OCS wyróżnia się dwa rodzaje oświadczeń:

 • OCS 100% – dotyczy produktów, które zawierają minimum 95% włókien z recyklingu.
 • OCS BLENDED – dotyczy produktów, które zawierają minimum 5% włókien z recyklingu zmieszanego z surowcami konwencjonalnymi lub syntetycznymi.

Szczegółowe informacje o Organic Content Standard znajdują się na stronie Textile Exchange. 

Porównanie GRS, RCS, GOTS i OCS
Czym jest Certyfikat Transakcji?

Certyfikat Transakcji (TC) to dokument potwierdzający, że określona partia produktów tekstylnych została wyprodukowana zgodnie z wymaganiami. Jest on wydawany przez certyfikowaną firmę, która sprzedaje lub przekazuje produkty tekstylne innej firmie.

RMS (Responsible Mohair Standard)

Certyfikat Responsible Mohair Standard to gwarancja dla konsumentów, że ubrania z moheru pochodzą z hodowli, która spełnia wysokie standardy dobrostanu zwierząt, ochrony środowiska i warunków pracy. Responsible Mohair Standard jest weryfikowany przez niezależną jednostkę certyfikującą. Oznaczenie RMS mogą zawierać wyłącznie produkty, które spełniają wszystkie wymagania. 

Szczegółowe informacje o Responsible Mohair Standard znajdują się na stronie Textile Exchange.

RDS (Responsible Down Standard)

Certyfikat Responsible Down Standard to program certyfikacji dobrostanu zwierząt, który ma na celu promowanie humanitarnego traktowania kaczek i gęsi w przemyśle puchu i pierza. RDS jest przyznawany firmom, które spełniają określone wymogi dotyczące warunków hodowli, transportu i uboju zwierząt. Wymagania certyfikatu RDS obejmują:

 • Kaczki i gęsi muszą być hodowane w sposób zapewniający im odpowiednią przestrzeń, odpowiednie warunki środowiskowe i dostęp do świeżej wody i paszy.
 • Zwierzęta nie mogą być poddawane krzywdzącym praktykom, takim jak przymusowe karmienie przez sondę. Zabronione jest jakiekolwiek usuwanie puchu lub piór żywych ptaków
 • Kaczki i gęsi muszą być ubite w sposób humanitarny.

Szczegółowe informacje o Responsible Down Standard znajdują się na stronie Textile Exchange. 

RWS (Responsible Wool Standard)

RWS to międzynarodowy standard, który określa zasady odpowiedzialnej hodowli owiec i produkcji wełny. Obowiązuje on wszystkie podmioty w łańcuchu dostaw, od hodowli zwierząt po sprzedawców detalicznych. Celem jest poprawa dobrostanu owiec i gruntów, na których pasą się. 

Certyfikat to gwarancja, że zostały spełnione następujące wymagania:

 • Wełna RWS pochodzi z hodowli, w których owce mają dostęp do wystarczającej ilości paszy i wody, a także do schronienia przed deszczem i słońcem.
 • Owce są traktowane humanitarnie, bez stosowania metod okrutnych lub nieetycznych.
 • Gospodarstwa stosują metody gospodarowania gruntami, które chronią glebę, bioróżnorodność i zasoby naturalne.
 • Pracownicy w gospodarstwach są traktowani godnie i bezpiecznie.

Audyt każdego etapu łańcucha dostaw przeprowadza niezależna jednostka certyfikująca. Tylko produkty spełniające wszystkie wymagania mogą otrzymać oznaczenie RWS.

Szczegółowe informacje o Responsible Wool Standard znajdują się na stronie Textile Exchange.

RAS (Responsible Alpaca Standard)

Certyfikat RAS jest dobrowolnym standardem, który określa zasady odpowiedzialnej hodowli alpak. Obowiązuje on wszystkie podmioty w łańcuchu dostaw, od hodowli zwierząt po sprzedawców detalicznych. Śledzenie pochodzenia materiału odbywa się za pomocą certyfikatów transakcji, które zapewniają spójność i przejrzystość w łańcuchu dostaw. Jeżeli produkty spełniają kryteria określone przez standard, mogą zostać oznaczone logotypem RAS.

Szczegółowe informacje o Responsible Alpaca Standard znajdują się na stronie Textile Exchange. 

Certyfikaty stowarzyszenia OEKO-TEX

Stowarzyszenie Oeko-Tex przeprowadza badania i przyznaje stosowne certyfikaty, które producenci umieszczają na etykietach swoich produktów. Potwierdza to dobrą jakość wyrobów tekstylnych oraz włókienniczych. Certyfikat świadczy o tym, że produkt nie zawiera substancji stanowiących zagrożenie dla zdrowia jego użytkowników.

Badania laboratoryjne OEKO-TEX® obejmują około 100 parametrów testowych i uwzględniają przeznaczenie tekstyliów. Im bliższy kontakt produktu ze skórą, tym dopuszczalne wartości są surowsze. Wyróżnia się 4 klasy:

Klasa produktu 1: Artykuły dla niemowląt i małych dzieci

Klasa produktu 2: Artykuły mające bezpośredni kontakt ze skórą

Klasa produktu 3: Artykuły bez bezpośredniego kontaktu ze skórą

Klasa produktu 4: Tekstylia domowe

OEKO-TEX® STANDARD 100

Certyfikacja dotyczy wyrobów tekstylnych na wszystkich etapach przetwarzania, od nici po produkt końcowy.

Po pomyślnym przejściu procesu, producent może oznakować swoje produkty logotypem certyfikacji przez okres 12 miesięcy. W tym czasie zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich wytycznych certyfikacji. Producent może w każdej chwili wystąpić o przedłużenie certyfikatu OEKO-TEX® STANDARD 100. Posiadacze certyfikatu są zobowiązani do regularnych audytów przeprowadzanych przez niezależne instytuty badawcze. Obowiązkowe wizyty w przedsiębiorstwach odbywają się w 3-letnim cyklu.

Szczegółowe informacje o wymogach i aplikacji znajdują się na stronie OEKO-TEX® STANDARD 100

OEKO-TEX® ORGANIC COTTON

Certyfikatem objęty jest każdy wyrób tekstylny wykonany w co najmniej 70% z bawełny organicznej. Niedozwolone są mieszanki bawełny tradycyjnej i organicznej.

Po pozytywnym audycie wyrób otrzymuje certyfikat, który jest ważny 1 rok oraz szczegółowy raport z przeprowadzonych badań. 

Szczegółowe informacje o wymogach i aplikacji znajdują się na stronie OEKO-TEX® ORGANIC COTTON

OEKO-TEX® LEATHER STANDARD

To międzynarodowy system certyfikacji, który obejmuje wszystkie etapy produkcji, od półproduktów po produkty towar. Mogą zostać certyfikowane następujące produkty:

 • Wykończone skóry
 • Materiały z włókien skórzanych
 • Gotowe artykuły
 • Akcesoria
 • Rękawiczki skórzane
 • Torby skórzane
 • Pokrowce skórzane

Certyfikacji mogą podlegać skóry gatunków zwierząt takich jak owce, kozy, bydło, świnie i konie. Skóry innych gatunków zwierząt mogą posiadać certyfikat, jeśli są one produktem ubocznym produkcji mięsa, mleka lub wełny, co musi zostać udowodnione. Certyfikat OEKO-TEX® LEATHER STANDARD nie obejmuje materiałów skórzanych pochodzących ze zwierząt egzotycznych, takich jak krokodyle, węże i pancerniki.

Certyfikat LEATHER STANDARD ważny jest 12 miesięcy i można go sprawdzić on-line, poprzez wpisanie numeru podanego na etykiecie. W każdej chwili można złożyć wniosek o rozszerzenie lub przedłużenie certyfikatu o kolejny rok. Po audycie wstępnym, co najmniej raz na trzy lata przeprowadzana jest obowiązkowa wizyta w firmie przez niezależny instytut badawczy OEKO-TEX®. 

Szczegółowe informacje o wymogach i aplikacji znajdują się na stronie OEKO-TEX® LEATHER STANDARD

OEKO-TEX® ECO-PASSPORT

To niezależny certyfikat, który potwierdza, że chemikalia, barwniki i akcesoria stosowane w produkcji tekstyliów i artykułów skórzanych są bezpieczne dla zdrowia ludzkiego.

Proces certyfikacji przynosi przedsiębiorcy wiele korzyści, w tym:

 • wsparcie w wyborze substancji chemicznych, które są bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska;
 • budowanie zaufania klientów, którym zależy na bezpiecznych produktach;
 • obniżenie kosztów badań laboratoryjnych przy recertyfikacji OEKO-TEX® STANDARD 10, OEKO-TEX® ORGANIC COTTON i OEKO-TEX® LEATHER STANDARD

Eko-Paszport może zostać wydany wyłącznie producentowi produktu. W pewnych okolicznościach o certyfikat mogą ubiegać się także hurtownicy, marki lub sprzedawcy detaliczni. Certyfikat ważny jest przez 12 miesięcy z możliwością jego przedłużenia.

Szczegółowe informacje o wymogach i aplikacji znajdują się na stronie OEKO-TEX® ECO-PASSPORT 

OEKO-TEX® STeP

To niezależny system certyfikacji, który potwierdza, że firmy z branży tekstylnej i skórzanej działają w sposób zrównoważony.

Certyfikacja jest odpowiednia dla wszystkich zakładów produkcyjnych, które chcą:

 • komunikować swoje działania proekologiczne w sposób wiarygodny i przejrzysty;
 • ograniczać wpływ swojej działalności na środowisko naturalne;
 • poprawiać warunki pracy swoich pracowników.

Certyfikatem OEKO-TEX® STeP mogą zostać objęte wszystkie firmy tekstylne, w tym:

 • producenci włókien,
 • przędzalnie,
 • tkalnie,
 • hafciarnie,
 • firmy dziewiarskie,
 • firmy wykończeniowe,
 • producenci gotowej odzieży,
 • producenci pianek i materacy,
 • technologiczne centra logistyczne.

W przemyśle skórzanym certyfikować można wszystkie procesy, począwszy od warsztatu, przez garbarnię, aż po producenta gotowej odzieży.

Po udanej certyfikacji firma otrzymuje trzyletni certyfikat wraz z kompleksowym raportem końcowym. Istnieje możliwość przedłużenia certyfikatu o kolejne trzy lata poprzez proces recertyfikacji.

Szczegółowe informacje o wymogach i aplikacji znajdują się na stronie OEKO-TEX® STeP 

OEKO-TEX® MADE IN GREEN

Certyfikat stanowi rozpoznawalną etykietę produktową dla różnorodnych tekstyliów i wyrobów skórzanych, włączając w to elementy nietekstylne/skórzane (np. akcesoria).  MADE IN GREEN potwierdza przeprowadzenie testów produktu pod kątem szkodliwych substancji. Osiąga się to poprzez uzyskanie certyfikatu zgodnie z OEKO-TEX® STANDARD 100 lub OEKO-TEX® LEATHER STANDARD. Dodatkowo zapewnia, że produkt został wytworzony z wykorzystaniem zrównoważonych procesów w społecznie odpowiedzialnych warunkach pracy, co jest potwierdzone poprzez certyfikację zgodnie z OEKO-TEX® STeP. 

Etykieta MADE IN GREEN musi jednoznacznie wskazywać artykuł, do którego odnosi się unikalny identyfikator. Pozwala on na śledzenie produktu, umożliwiając wyświetlenie informacji na temat poszczególnych etapów produkcji. Etykieta zachowuje swoją ważność przez okres jednego roku. Jeśli spełnione są nadal wymagania, istnieje możliwość ubiegania się o przedłużenie. Każda firma znajdująca się w łańcuchu dostaw ma możliwość oznaczenia swoich produktów etykietą MADE IN GREEN. To dotyczy nie tylko producentów, ale również przetwórców, hurtowników, sprzedawców detalicznych i marek.

Szczegółowe informacje o wymogach i aplikacji znajdują się na stronie OEKO-TEX® MADE IN GREEN 

OEKO-TEX® RESPONSIBLE BUSINESS

To niezależny system certyfikacji, który jest przeznaczony dla marek, grup marek, detalicznych sprzedawców i handlowców z branży tekstylno-skórzanej.

Certyfikat świadczy o wysokim poziomie wiarygodności i zaufania przedsiębiorstwa. W szczególności certyfikat potwierdza, że firma:

 • szanuje prawa pracowników;
 • ogranicza negatywny wpływ swojej działalności na środowisko naturalne;
 • dba o zrównoważony rozwój swoich łańcuchów dostaw.

Certyfikat OEKO-TEX® RESPONSIBLE BUSINESS jest ważnym wyróżnieniem dla firm, które chcą demonstrować swoje zaangażowanie w odpowiedzialne prowadzenie biznesu.

Po udanej certyfikacji firma otrzymuje trzyletni certyfikat wraz z kompleksowym raportem końcowym. Istnieje możliwość przedłużenia certyfikatu o kolejne trzy lata poprzez proces recertyfikacji.

Szczegółowe informacje o wymogach i aplikacji znajdują się na stronie OEKO-TEX® RESPONSIBLE BUSINESS