Skip to main content

Zajmując się importem produktów spoza Unii Europejskiej, bardzo ważne jest, by szczegółowo zapoznać się z procedurami celnymi oraz wymaganą dokumentacją sprowadzanych towarów. Każdy towar musi przejść procedurę celną, aby mógł zostać legalnie dopuszczony do obrotu w danym kraju. Jednym z elementów procedury celnej jest wygenerowanie dokumentu zgłoszenia celnego, czyli ZC299, dawniej, funkcjonującego jako Poświadczone Zgłoszenie Celne (PZC).

Co to jest ZC299?

ZC299 jest to dokument będący zaświadczeniem przebycia procedury celnej towaru, który jest importowany. Występuje w formie elektronicznej oraz zastępuje ósmą kartę dokumentu SAD.

Jaki informacje musi zawierać ZC299?

Dokument zawiera informacje o produkcie, transporcie oraz odbiorcy towaru, w tym:

  • dane nadawcy towaru
  • dane odbiorcy towaru
  • wykaz towarów
  • waga towarów
  • kraj wysyłki
  • kraj przeznaczenia
  • informacje o warunkach dostawy Incoterms
  • rodzaj transportu
  • informacje o przeładunkach

Jakie dokumenty są potrzebne, aby otrzymać ZC299?

Aby dokonać poprawnego zgłoszenia celnego, należy dysponować odpowiednią dokumentacją sprowadzanych towarów. Trzeba posiadać fakturę handlową (od chińskiego kontrahenta), odpowiedni list przewozowy, w zależności od rodzaju transportu oraz listę pakunkową.

Są to podstawowe dokumenty, natomiast warto pamiętać, że w zależności od rodzaju i specyfiki towaru mogą być potrzebne dodatkowe dokumenty i certyfikaty, np. certyfikat zgodności z normami UE, świadectwo pochodzenia towarów itd.

Wszystkie potrzebne dokumenty muszą zostać przekazane do agencji celnej. Następnie, po ich zatwierdzeniu przez agencję celną, importer otrzymuje ZC299, a produkty mogą być legalnie dopuszczone do obrotu.

Gdzie znaleźć ZC299?

Zgłoszenie celne składa się poprzez system PUESC, czyli Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. Znajduje się na niej AIS, czyli Automatyczny System Importu. Na tej platformie, po poprawnym przejściu procedury celnej (zwolnieniu towaru)  znajdziemy zaakceptowany komunikat ZC299, który będziemy mogli pobrać.

ZC299 a VAT

Warto wiedzieć, że w dokumencie ZC299 jest zawarta kwota podatku naliczonego, co uprawnia do odliczenia podatku VAT.

Potrzebujesz pomocy?

Import towarów z Chin łączy się z wieloma procedurami, które towar musi przejść, by wprowadzić go do obrotu. Podejmując współpracę z PRIMOT możesz mieć pewność, że dopełnimy w Twoim imieniu niezbędnych formalności, a Twój towar przejdzie przez wszystkie procedury bez zbędnych opóźnień. Dlatego, jeśli myślisz nad importem towarów z Chin, nie zwlekaj i skontaktuj się z nami!