Skip to main content

Okres noworoczny to jeden z dłuższych przestojów produkcyjnych w chińskich fa-brykach. Warto brać to pod uwagę, jeśli działasz w branży importowej. Importerzy właśnie wtedy napotykają trudności z realizacją dostaw, co może być źródłem frustracji i jednocze-śnie ogromnym wyzwaniem. W końcu nasi kontrahenci czekają na towar, a cierpliwość to w dzisiejszych czasach wartość deficytowa. Jak poradzić sobie w tym wymagającym czasie od strony logistycznej?

Chiński Nowy Rok – wielowiekowa tradycja kontra przestoje w pro-dukcji i transporcie

Chiński Nowy Rok wypada zgodnie z kalendarzem lunarnym, nie zaś gregoriańskim, zatem każdego roku należy śledzić, jak rozkładają się dni wolne dla pracowników fabryk, agencji celnych w Chinach, firm spedycyjnych oraz działalności chińskich portów załadun-kowych. Teoretycznie same obchody, czyli celebracja Nowego Roku Księżycowego, Święta Wiosny oraz CNY, trwają kilka dni, w praktyce jednak już na mniej więcej 10 dni przed świętem pracownicy chińskich firm i fabryk masowo migrują między miastami, by dotrzeć finalnie w rodzinne strony. Nierzadko pokonują w tym celu tysiące kilometrów. Następnie muszą znowu dotrzeć do miejsca zatrudnienia. Wiosenna migracja ludności trwa zazwyczaj miesiąc, choć ten czas może się w pewnych sytuacjach wydłużyć!

Ile potrwa Chiński Nowy Rok 2023?

W 2023 roku uroczyste obchody przypadają na 22 stycznia. Oficjalnie dni wolne od pracy trwają od 21 do 27 stycznia. Zwieńczeniem uroczystości jest jednak Święto Latarni odbywające się 5 lutego. Można by zatem założyć, że przerwa w pracy fabryk potrwa od 21 stycznia aż do 5 lutego, jednak wygaszanie procesów produkcyjnych zaczyna się już w po-łowie grudnia, a start po Festiwalu Lampionów, czyli po 5 lutego. To daje w efekcie prawie dwa miesiące przestoju…

Śpiesz się! Czyli kiedy złożyć ostatnie zamówienie przed Nowym Rokiem?

Ostatnie zamówienia warto składać na co najmniej 2 tygodnie przed wygaszaniem pracy fabryk. Wtedy istnieje szansa na skrócony czas realizacji dostaw. Jeśli złożymy je na kilka dni przed okresem świątecznym, dostawa znacznie się opóźni.

Jakość pracy w kontekście Chińskiego Nowego Roku – nowy rok, nowe problemy?

Jakość pracy w kontekście Chińskiego Nowego Roku – nowy rok, nowe problemy?

Niestety – celebracja Chińskiego Nowego Roku w dużym stopniu przyczynia się do wystąpienia licznych problemów z punktu widzenia osób działających w branży produkcyj-nej/importowej. Na jakie niedogodności trzeba się nastawić?

Wstrzymanie produkcji

Biznes w sensie globalnym najdotkliwiej odczuwa właśnie sam fakt wstrzymania produkcji. Przerwanie łańcucha dostaw powoduje nieciągłość sprzedaży i konieczność uzu-pełniania zapasów w grudniu, a nawet jeszcze w listopadzie, oraz wdrażanie planistycznej strategii przetrwania tego okresu. Jeśli fabryka zostanie zamknięta wcześniej niż pierwotnie planowano, co się zdarza dość często, wszystkie procesy znacznie się opóźniają. Plusem ca-łej tej sytuacji jest jedynie to, że pracownicy biurowi pracują z reguły dłużej, więc importe-rzy mogą być z nimi w kontakcie i dowiadywać się na bieżąco o aktualnej sytuacji dotyczą-cej pracy fabryk i realizacji dostaw.

Powrót do produkcji wolniejszy niż zwykle

Znacznym problemem jest sam powrót do wdrożenia na nowo procesów produkcyj-nych. Nie wynika to nawet z braku planu działania, a kultury pracy charakterystycznej dla rynku chińskiego. Nierzadko zdarza się, że robotnicy nie docierają na stanowisko pracy, po-nieważ wybierają inne miejsce zatrudnienia. Znalezienie na ich miejsce nowych pracowni-ków zwykle wymaga niemało czasu. Następnie zapoznanie nowozatrudnionych ze specyfiką miejsca pracy także generuje dodatkowy czas. Mała wydajność równa się opóźnieniu pro-dukcji,
a opóźnienie produkcji to z kolei prosta droga do wydłużenia czasu oczekiwania na zamó-wiony towar. To problemy, które ciężko wyeliminować.

Obniżenie jakości produktów

Spowolnienie produkcji, roszady pracowników, poświąteczne rozleniwienie sprawia-ją, że może ucierpieć na tym jakość produkowanych towarów. Chęć szybkiego nadgonienia produkcji i uzupełnienia magazynów to poniekąd błędne koło, bo cierpi na tym nierzadko sposób wykonania. Proces kontroli jakości też bywa nie do końca przeprowadzany właści-wie. Przed Chińskim Nowym Roku w fabrykach można zauważyć presję na zwiększenie produkcji, tak by zrealizować jak najwięcej zamówień. W takich wypadkach trzymanie się specyfikacji technicznej od A do Z schodzi na drugi plan.

Kolosalne wzrosty cen frachtu?

Przepełnione terminale i kolejki chętnych do załadowania towarów na statki powodu-ją znaczny wzrost cen frachtu. Nierzadko bywa tak, że ten, kto zapłaci najwięcej, wyśle pierwszy i otrzyma towar na czas. To następna konsekwencja celebracji tradycyjnych chiń-skich świąt, do których Chińczycy przykładają olbrzymią wagę.

Kolosalne wzrosty cen frachtu?

Pokłosie Covid-19 – zamykanie fabryk i problemy z dostawami

Ważnym kontekstem w tym przypadku jest globalna epidemia SARS Covid-19, która spotęgowała problemy z dostawami. Przyczyną były całkowite bądź częściowe zamknięcia fabryk z powodu ogromnej zachorowalności pracowników oraz licznych lockdown’ów, nie-rzadko trwających i kilka tygodni z rzędu. Do tego doszła kumulacja zaległych i aktualnych transportów w jednym czasie. Pokłosiem tego była sytuacja z przełomu 2021/2022 roku, kiedy do wielu miejsc ozdoby choinkowe dotarły nie w listopadzie 2021, tylko w styczniu 2022.

Analogiczna sytuacja może nastąpić wiosną 2023 roku. Zapewne ucierpi branża se-zonowa oparta o produkty wiosenne, tj. ozdoby etc. Obecnie duża część fabryk na północy Chin nie funkcjonuje już od listopada i nie wiadomo, kiedy na nowo zaczną pracować na najwyższych obrotach. Nie wiadomo również, kiedy wrócą na swoje stanowiska pracownicy biurowi. Następnie znów zaczną się obchody związane z Chińskim Nowym Rokiem 2024 i to będzie kolejna przyczyna spowolnień w eksporcie/imporcie.

Jak uniknąć kłopotów w branży importowej?

Jeśli chcesz uniknąć nieprzyjemności wynikających z kultury pracy między rynkiem polskim a chińskim, zapraszamy do współpracy! My zajmiemy się kontaktem z dostawcami z Chin, a Ty wyłącznie rozwojem swojego biznesu, tak by przynosił Ci jak najlepsze owoce finansowe.

Pełną ofertę znajdziesz pod linkiem:

OFERTA

Zachęcamy również do wypełnienia formularza kontaktowego i bezpośredniej rozmowy na temat Twoich oczekiwań w kontekście współpracy z naszą firmą importową. Dane kontaktowe i formularz znajdziesz pod linkiem:

KONTAKT