Skip to main content

Odprawa celna jest niezbędnym elementem międzynarodowego transportu towarów. Dotyczy towarów importowanych i eksportowanych. Odprawa towarów importowanych z Chin podlega takim samym regulacjom jak odprawa z krajów znajdujących się poza granicami Unii Europejskiej, czyli nienależących do Unii Celnej.

Czym jest odprawa celna?

Odprawa celna jest procesem, na który składa się sprawdzenie towaru oraz dokumentacji  w związku z przekroczeniem granicy danego państwa. W Polsce odprawie podlegają paczki i towary wysyłane spoza Unii Europejskiej. Celem odprawy jest weryfikacja zawartości pakunku oraz kontrola aspektów takich jak:

 • sprawdzenie, czy towary podlegają opodatkowaniu VAT i opłatom celnym
 • określenie, czy towar jest przeznaczony do handlu
 • sprawdzenie, czy produkt podlega akcyzie.

Z opłaty cła zwolnione są paczki, których wartość nie przekracza 150 euro, natomiast opłacenie podatku VAT jest obowiązkowe dla każdego towaru importowanego spoza krajów UE.

Rodzaje odprawy celnej

Istnieje kilka trybów odprawy celnej:

 • odprawa czasowa — towary po pewnym czasie wracają za granicę celną (jest realizowana na potrzeby targów lub np. napraw sprzętów w zagranicznych serwisach),
 • odprawa ostateczna — towar nie wraca po odprawie za granicę celną,
 • odprawa odroczona — urząd celny przekazuje obowiązek odprawy innemu urzędowi celnemu,
 • odprawa uproszczona — polega na przyśpieszonej realizacji procedury i jest stosowana w przypadku firm zaufanych, może się odbywać na trenie magazynu należącego do przedsiębiorstwa,
 • odprawa celna zwykła — wszystkie procedury celne są realizowane w normalnym trybie.

Koszty odprawy celnej

Jeżeli korzystamy z usług firmy kurierskiej, to koszty odprawy celnej są wliczone w cenę usług. Jeśli natomiast sami dokonujemy odprawy, należy sprawdzić aktualne taryfy celne.

Wysokość opłat przy przesyłkach kurierskich (np. DHL, FEDEX) to w przybliżeniu 70 zł.

Dokonując odprawy przesyłek drobnicowych i pełnokontenerowych we współpracy z agencją celną koszty wynoszą ok. 200-350 zł.

Co wpływa na opłaty celne?

Opłaty celne są zależne od rodzaju towaru oraz określone odgórnie. Można je sprawdzić w systemie ISZTAR, czyli Informacyjnym Systemie Zintegrowanej Taryfy Celnej.​​​​​​

Na wysokość kosztów odprawy celnej ma wpływ kilka czynników:

 • wartość celna towaru — wyliczona na podstawie ceny towaru widniejącej na fakturze oraz  kosztów transportu i ewentualnego ubezpieczenia
 • wysokość cła — czyli taryfy celnej, specyficznej dla danego rodzaju towaru
 • wartość podatku VAT —  który jest wyliczany w procentach od sumy wartości celnej towaru i cła (oraz ewentualnie podatku akcyzowego).

Jak przebiega odprawa celna towaru?

Za kontrolę celną odpowiadają urzędy celno-skarbowe, podlegające Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Odprawa odbywa się w wyznaczonym magazynie, towary podlegają sprawdzeniu w sposób fizyczny przez celnika. Sprawdza on zawartość pakunku oraz zgodność z załączonymi dokumentami. Niekiedy pakunek zostaje rozpakowany w celu dokładniejszego sprawdzenia.

Odprawa celna krok po kroku

Krok 1. Zgłoszenie celne

Importując towary, musimy wypełnić deklarację celną oraz dostarczyć odpowiednie dokumenty dotyczące sprowadzanych towarów.

Zgłoszenia celnego dokonuje się w formie elektronicznej przy użyciu systemu AIS na platformie PUESC, tam też należy przesłać pliki wymaganych dokumentów, a po pozytywnym przejściu odprawy otrzymujemy dokument ZC299.

Można dokonać również zgłoszenia w formie pisemnej, należy wtedy zrobić to za pomocą formularza SAD.

Należy pamiętać, że aby odprawa została przeprowadzona, przedsiębiorca koniecznie musi posiadać numer EORI.

Krok 2. Dokumentacja

Importując towar z Chin, należy dysponować odpowiednimi dokumentami.

Są to:

W zależności od rodzaju towaru może nastąpić konieczność dołączenia dodatkowo:

 • deklaracji zgodności CE (np. przy imporcie zabawek, elektroniki i maszyn)
 • świadectwa pochodzenia produktów (np. przy imporcie tekstyliów)
 • certyfikatu informującego o składzie surowcowym bądź chemicznym.

Krok 3. Opłata należności celno-skarbowych (cło i VAT)

Należności należy opłacić do 10 dni od przyjęcia zgłoszenia celnego przez urząd celny.

Agencja celna a urząd celny

Agencji celnej nie należy mylić z urzędem celnym. Urząd celny jest instytucją państwową. Agencja celna jest natomiast firmą, która zajmuje się reprezentowaniem klientów (przedsiębiorców) lub osób fizycznych przed urzędem celno-skarbowym.

Pracują tam agenci celni, którzy pomagają w organizacji procedury odprawy importowej i eksportowej towarów. Dokonują zgłoszeń celnych oraz przygotowują i weryfikują dokumenty.

Przed podjęciem współpracy z agencją celną należy przekazać jej odpowiednie pełnomocnictwo. Przy czym należy pamiętać, że współpraca z agencją nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku posiadania numeru EORI i odpowiedniej dokumentacji!

Nasze usługi

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, nasza firma oferuje realizację pełnej usługi importu towarów z Chin. Oznacza to, że w imieniu klienta przeprowadzamy kompleksową usługę importową, w tym procedury związane z odprawą celną. Dzięki temu nie muszą się Państwo martwić o realizację zawiłych procedur importowych i celnych.