Skip to main content

Czym zajmuje się spedytor?

Spedytor jest to osoba, która odpowiada za organizację transportu pakunków na zlecenie, w imieniu klienta. Organizuje on odbiór, przeładunek, odpowiada za dostarczenie towarów do odprawy celnej oraz dostarczenie ich do punktu docelowego.

Często korzysta w tym celu również z innych podwykonawców, dlatego, mimo że z perspektywy klienta, spedycja jest to jeden proces, to w rzeczywistości bierze w nim udział wiele osób —  firm i podwykonawców usług.

Spedytor nie musi dysponować swoją flotą transportową, gdyż to on koordynuje i współpracuje z firmami logistycznymi. Rozkłada transport tak, aby towar jak najszybciej dotarł z punktu A do punktu B przy użyciu różnych środków przewozu.

Ponadto spedytor odpowiada za paczkę podczas jej drogi z miejsca początkowego do miejsca docelowego. Często organizuje transport dla kilku klientów jednocześnie, konsoliduje towary z różnych zamówień, odpowiada za dokumentację i w ten sposób oferuje swoim klientom kompleksową usługę.

Kto może być spedytorem i świadczyć usługi spedycyjne?

Spedycją mogą zajmować się osoby prawne, czyli firmy oraz osoby fizyczne. Tak więc spedytorem może być pojedyncza osoba pracująca na zlecenie, jak również wielkie korporacje takie jak DHL, czy Kuehne&Nagel itd.

Spedytor lub firma spedycyjna pełni funkcję pośrednika.

Obowiązki spedytora

Spedytor odpowiada za koordynację wielu złożonych procesów, do jego obowiązków należą:

  • kontrola przebiegu zleceń
  • kontrola nad procesem przemieszczania się towaru
  • negocjacje jak najkorzystniejszych stawek za transport (w tym, negocjacje z firmami przewozowymi, podpisywanie i zawieranie umów)
  • organizacja i koordynacja transportu (ale nie sam transport — tym zajmuje się firma logistyczna)
  • przygotowanie dokumentacji do transportu
  • monitorowanie towarów na magazynach
  • organizacja odprawy celnej
  • kontakt z klientem i informowanie go o stanie i położeniu przesyłki
  • przygotowanie instrukcji przewozu i planowanie trasy
  • przygotowanie towaru do transportu, sprawdzenie stanu towarów i odpowiedniego opakowania

Rodzaje spedytorów

Spedytorów dzielimy na krajowych i międzynarodowych. Spedytor krajowy organizuje transport w obrębie danego kraju, natomiast spedytor międzynarodowy organizuje ww. procesy na skalę międzynarodową.

Spedytor, a logistyk

Logistyka jest pojęciem znacznie szerszym od spedycji. Można powiedzieć, że spedycja jest działem logistyki i jednym z jej wielu elementów. Dlatego obowiązki spedytora i logistyka znacznie różnią się od siebie.

Firmy logistyczne dysponują własną flotą środków transportu, logistyk wyznacza możliwe trasy oraz odpowiada, aby transport odbywał się w odpowiednich warunkach i z zachowaniem procedur charakterystycznych dla danego środka transportu oraz regulacji obowiązujących w danym kraju.

Spedytor natomiast koordynuje transport wieloma środkami transportu, np. transportem lotniczym, kolejowym i morskim, ponadto korzysta z usług różnych firm logistycznych i optymalizuje cały proces przewozu towarów tak, aby był terminowy i jak najkorzystniejszy dla klienta.