Skip to main content

Zagłębianie się w import produktów z Chin otwiera przedsiębiorcom drzwi do fascynującego świata globalnego handlu. Aby jednak w pełni wykorzystać ten potencjał, ważne jest zrozumienie i adaptacja do różnorodnych ograniczeń importowych, które mogą wpływać na przepływ towarów między krajami. Te regulacje są nie tylko niezbędne dla bezpiecznego i odpowiedzialnego handlu, ale również stanowią okazję do lepszego zrozumienia globalnych standardów i oczekiwań. W naszym artykule przybliżymy Ci, jak nawigować po tych regulacjach, aby Twój import z Chin był zgodny z przepisami i przynosił maksymalne korzyści dla Twojego biznesu.

Spis treści:

 • Kiedy wymiana handlowa z innymi krajami jest ograniczona?
  • Limit importowanych produktów 
  • Ochrona praw własności intelektualnej
  • Ograniczenia unijne
   • Konwencja CITES
   • Inne ograniczenia Unii Europejskiej
 • Produkty z Chin a ograniczenia importowe
  • Paliwa ciekłe z Chin
  • Produkty lecznicze z Chin 
  • Środki ochrony roślin z Chin

Kiedy wymiana handlowa z innymi krajami jest ograniczona?

Ograniczenia w wymianie handlowej nie są niczym niezwykłym. Rządy wprowadzają je z różnych powodów – od ochrony rodzimego rynku, przez dbałość o zdrowie publiczne, aż po kwestie bezpieczeństwa. Ograniczenia te mogą dotyczyć szerokiej gamy produktów i zmieniają się w zależności od aktualnej polityki oraz międzynarodowej sytuacji gospodarczej.

Limit importowanych produktów

Takie środki mają na celu ochronę krajowego rynku przed zalewem tanich towarów z zagranicy, co mogłoby szkodzić lokalnym producentom. Limity te mogą być wyrażone w ilościach, wartościach lub za pomocą kwot celnych, które zwiększają koszt importowanych towarów, czyniąc je mniej konkurencyjnymi.

Ochrona praw własności intelektualnej

Importując markowe produkty, należy mieć pewność, że nie naruszamy praw autorskich lub znaków towarowych. W przypadku wykrycia podróbek, konsekwencje mogą być poważne, od konfiskaty towarów po kary finansowe. Bardzo ważne jest, aby dokładnie sprawdzić, czy produkty, które chcemy sprowadzić, nie są objęte ochroną praw własności intelektualnej. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule na stronie Primot: Import markowych produktów z Chin.

Unijne ograniczenia w imporcie

Unia Europejska wprowadza dodatkowe ograniczenia, które dotyczą krajów członkowskich.

Konwencja CITES

CITES to ograniczenia dotyczące handlu zagrożonymi gatunkami fauny i flory, które wymagają specjalnych zezwoleń. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule Primot na temat certyfikatów na odzież.

Inne ograniczenia w imporcie do Unii Europejskiej

Warto także zwrócić uwagę na inne ograniczenia, takie jak cła antydumpingowe, zakazy importu określonych produktów czy sankcje. Szczegóły znajdziesz w dedykowanych artykułach na naszej stronie:

Produkty z Chin a ograniczenia importowe

Paliwa ciekłe z Chin

Handel paliwami ciekłymi lub energią elektryczną bez posiadania licencji jest możliwy tylko w przypadku ograniczonych ilości tych surowców. Do importu tych produktów należy uzyskać odpowiednią licencję (koncesję), która jest przyznawana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Obejmuje on handel zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.

Koncesja jest wymagana dla handlu następującymi rodzajami paliw:

 • półprodukty z procesów rafinacji,
 • gaz LPG,
 • benzyny ciężkie,
 • benzyny silnikowe,
 • benzyny lotnicze,
 • paliwa jet do silników odrzutowych typu benzynowego,
 • paliwa jet do silników odrzutowych typu naftowego,
 • oleje napędowe,
 • lekkie oleje opałowe,
 • ciężkie oleje opałowe,
 • biopaliwa ciekłe.

Wymogi, które musisz spełnić, aby otrzymać koncesję, znajdują się na stronie rządowej

Produkty lecznicze z Chin

Aby prowadzić import produktów leczniczych, konieczne jest uzyskanie zgody od Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Proces aplikacji o takie zezwolenie wymaga spełnienia szeregu kryteriów, które dostępne są na stronie rządowej. 

Wniosek o zezwolenie wiąże się z opłatą, która aktualnie wynosi 2300 zł za import jednego produktu leczniczego. Jeżeli aplikacja dotyczy również produkcji produktów farmaceutycznych, opłata waha się od 5600 zł do 7800 zł, zależnie od tego, czy towar jest sterylny, czy nie. 

Środki ochrony roślin z Chin

Aby legalnie importować te produkty, konieczne jest zarejestrowanie firmy w dedykowanym rejestrze przedsiębiorców zajmujących się dystrybucją środków ochrony roślin. Do tego celu należy złożyć odpowiedni formularz aplikacyjny do lokalnego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, w zależności od lokalizacji siedziby Twojej firmy.

Tylko produkty, które znalazły się na liście Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w specjalnym Rejestrze, mogą być legalnie importowane i eksportowane. Warunkiem ich przywozu jest dostarczenie w nienaruszonych i hermetycznie zamkniętych opakowaniach z etykietą w języku polskim, zatwierdzoną przez MRiRW. Jeżeli chcesz handlować środkami ochrony roślin, które nie figurują w Rejestrze, masz możliwość złożenia wniosku o ich wpisanie.

Przed wprowadzeniem środków ochrony roślin do Polski, należy powiadomić o tym fakcie odpowiedniego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, co najmniej 7 dni przed planowanym działaniem. Informacja ta zostanie następnie przekazana do Krajowej Administracji Skarbowej.

Import produktów z Chin wiąże się z koniecznością zrozumienia i przestrzegania wielu ograniczeń. Należy pamiętać, że konkretne ograniczenia różnią się w zależności od kraju i rodzaju towaru. Regularne śledzenie zmian w przepisach i dostosowanie do nich jest niezbędne dla uniknięcia problemów prawnych i finansowych. Zawsze warto korzystać ze źródeł rządowych i branżowych serwisów informacyjnych, aby być na bieżąco z aktualnymi wymaganiami i ograniczeniami w imporcie.

 

Źródło: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00807